Strona główna » Analiza danych - Big Data
Rekrutacja

Sylwetka kandydata

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: tytuł licencjata lub magistra (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie). Kandydat powinien znać podstawy statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego oraz mieć przynajmniej niewielkie doświadczenie w programowaniu (w dowolnym języku).

Zasady naboru

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Minimalnie: 18 osób.
Maksymalnie: 25 osób.

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych);
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kopia dyplomu.
 
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.
 
Etapy
 1. Rejestracja w IRK: 25.08.2021 r. - 10.10.2021 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 13.09.2021 r. - 11.10.2021 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 12.10.2021 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

Sekretariat Katedry Statystyki, Wydział Zarządzania, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 132.

Opłaty

Opłata semestralna w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3 300 zł, a całościowa - 6 600 zł. W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty całościowej - 6 300 zł.

Terminy dokonywania wpłat

Wpłata jednorazowa:

 • 6300 zł, do 21 października 2021 r.

Dwie wpłaty semestralne:

 • 3300 zł, do 21 października 2021 r.
 • 3300 zł, do 24 lutego 2022 r.

Cztery raty (po uzyskaniu zgody kierownika studiów):

 • 1650 zł, do 21 października 2021 r.
 • 1650 zł, do 2 grudnia 2021 r.
 • 1650 zł, do 24 lutego 2022 r.
 • 1650 zł, do 14 kwietnia 2022 r.