Strona główna » Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia
Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Naukowego
dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw.

Członkowie komitetu organizacyjnego

dr Joanna Litwin, UG
dr n. med. Piotr Popowski, GUMed
dr Marek Rutka, UG
dr Jędrzej Strumiłło, UG
dr Sebastian Susmarski, UG
mgr Małgorzata Sokołowska, GUMed
mgr Piotr Zieliński, UG
mgr Katarzyna Mioduszewska, UG