Strona główna » Rachunkowość i Podatki
Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Rachunkowości i PodatkówOrganizatorem studiów jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101, (058) 523 14 23


Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz
 
W programie studiów m.in.:

  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunek kosztów,
  • międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,
  • prawo podatkowe

 
Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.
 
 
Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (w tej chwili przyjmujemy zgłoszenia na luty 2023, tym razem zaczynamy w semestrze letnim) .

Opłaty:

 Opłata semestralna w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2 300 zł, a całościowa - 4 600 zł.

W przypadku wniesienia jednorazowej opłacy całościowej - 5% zniżki (4 370 zł).

Przy wnoszeniu opłaty w stystemie ratalnycm - 4 830 (4 raty w wysokości 1 207,50 zł).

Etapy rekrutacji SP RiP:

  1. Rejestracja w IRK: 20.07.2022 r. - 22.02.2023 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 22.02.2023 r.
  3. Miejsce dostarczania dokumentów: Wydział Zarządzania, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 129  23.02.2023 r.


Dokumenty które należy złożyć: Rejestracja

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  • Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

 
Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków UG
Wydział Zarządzania pok. 129
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT