Strona główna » Wydział
Dziakanat studiów niestacjonarnych
Kierownik
mgr Sylwia Kuras
(+48 58) 523 11 74
105
Nieobecnośc w pracy: 01.08 - 05.09.2022
Sprawozdawczość
Agnieszka Dormanowska
(+48 58) 523 14 43
104
Obsługa studentów
mgr Beata Kędzierska
(+48 58) 523 14 02
wtorek-czwartek 10.30-13.30 sobota 9.00-13.30
FiR Rachunkowou015bu0107 I i II stopnia, Fir I stopnia
Obsługa studentów
Małgorzata Liebrecht
(+48 58) 523 11 32
106
wtorek-czwartek 10.30-13.30 sobota 9.00-13.30
Fir FPiC, Fir I stopnia,Zarzu0105dzanie I i II stopnia
Obsługa studentów
Iwona Nadolska
(+48 58) 523 11 20
106
wtorek-czwartek 10.30-13.30 sobota 9.00-13.30
IiE I i II stopnia,FiR I stopnia,FiR II stopnia BR
Plany zajęć
mgr Dorota Jurkiewicz
(+48 58) 523 10 01
no
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.30-13.30, środa i piątek - nieczynne
rozkłady zajęć studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I stopnia, WDW
Plany zajęć
mgr Anna Lech
(+48 58) 523 10 01
107
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.30-13.30, środa i piątek - nieczynne
ERASMUS
mgr Aleksandra Sobańska-Psiuk
(+48 58) 523 11 21
103