Strona główna » Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

                                                 

                                                 

Program Studiów Podyplomowych
 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Lp. Przedmiot liczba godzin w tym wykłady w tym ćwiczenia
Semestr 1
Uwarunkowania zarządzania potencjałem społecznym organizacji
1. Makrootoczenie funkcji personalnej – rynek pracy 10 5 5
2. Prawo pracy w praktyce 10 5 5
3. Różnice kulturowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim 10 5 5
4. Kształtowanie zachowań organizacyjnych 10 5 5
5. Metody badań poczucia satysfakcji i zaangażowania pracowniczego 5 5 0
6. Etyczne uwarunkowania decyzji personalnych 5 5 0
Rozwój potencjału społecznego organizacji
7. Zarządzanie szkoleniami pracowników 10 5 5
8. Planowanie karier pracowniczych i zarządzanie talentami 10 5 5
9. Nowoczesny systemy ocen pracowniczych 15 8 7
10. Negocjacje i mediacje w organizacji 10 5 5
Semestr 2
Budowa potencjału społecznego organizacji
11. Nowoczesne koncepcje w HR 10 5 5
12. Planowanie zatrudnienia i analiza pracy 15 8 7
13. Rekrutacja, selekcja i adaptacja zawodowa 20 10 10
14. Skuteczne komunikowanie w organizacji 10 5 5
Wspieranie efektywności pracy
15. Obszary pozapłacowego motywowania pracowników 10 5 5
16. Projektowanie systemu wynagrodzeń 25 13 12
17. Pomiar efektywności polityki personalnej (audyt i controlling personalny) 10 5 5
18. Seminarium dyplomowe 6 0 6
  Ogółem 201 104 97