Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Zdanie protokołu do BWZS przez Komisję Rekrutacyjną WZR: 06.03.2024r. Następuje zamknięcie rekrutacji na poziomie wydziałowym. W kolejnym etapie opiekę administracyjną na zakwalifikowanymi studentami przejmuje Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów UG w Rektoracie.

Zasady wymiany:

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG: https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0/wspolpraca-z-krajami-programu/mobilnosc-studentow/wyjazdy-dlugoterminowe-studia

Każdy student Wydziału Zarządzania, który chce aplikować o wyjazd na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Gdańskim przed przystąpieniem do rekrutacji.

Wykaz uczelni partnerskich, aktualnie współpracujących z Wydziałem Zarządzania znajduje się w zakładce uczelnie partnerskie.