Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Zdanie protokołu do BWZS przez Komisję Rekrutacyjną WZR: 10.03.2021r. Następuje zamknięcie rekrutacji na poziomie wydziałowym. W kolejnym etapie opiekę administracyjną na zakwalifikowanymi studentami przejmuje Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów UG w Rektoracie.

Zasady wymiany:

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/kontakt
 
Każdy student Wydziału Zarządzania, który chce aplikować o wyjazd na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Gdańskim przed przystąpieniem do rekrutacji.

Wykaz uczelni partnerskich, aktualnie współpracujących z Wydziałem Zarządzania znajduje się w zakładce uczelnie partnerskie.