Strona główna » Inwestycje i nieruchomości - współczesne wyzwania

Ważne terminy

Zgłoszenie (poprzez formularz rejestracyjny) z tytułem artykułu i abstraktem 

od 15.12.2018 do 31.01.2019 

Przesyłanie pełnych tekstów referatów 

do 28.02.2019 

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 28.02.2019

 

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

 

Publikacja

W ramach Konferencji planujemy przygotowanie publikacji. Przesłane artykuły naukowe, po dwóch pozytywnych recenzjach, zostaną przedłożone do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse” („Journal of management and Finance”; 10 pkt wg wykazu czasopism Ministerstwa z 23 grudnia 2015 r.), ISSN 2084-5189 (wymogi dla autorów: http://wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=542).  Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym. Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

Prosimy Autorów o przesyłanie tekstów artykułów na adres e-mail: 

anna.filipkowska@ug.edu.pl oraz konferencja.sopot@ug.edu.pl

 

Opłaty

Udział w konferencji: 1 100 pln (płatne do 28.02.2019 r.)

Konto wpłat na konferencję:

Uniwersytet Gdański 
80-309 Gdańsk
Ul. Jana Bażyńskiego 8
NIP: 584-020-32-39
Nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415                                                                                                                         W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: SUBKONTO: K228-19

Opłata konferencyjna obejmuje:
• uczestnictwo w konferencji,
• materiały konferencyjne,
• przerwy kawowe oraz lunch,
• uczestnictwo w imprezach dodatkowych,
• koszty publikacji.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

 

Zapotrzebowanie na faktury pro-forma należy kierować do:

mgr Katarzyna Szafrańska, Zastępca Kierownika, Dział Finansowy

Telefon: +48 58 523 24 75, e-mail: katarzyna.szafranska@ug.edu.pl

Faktury wystawiane są automatycznie po zaksięgowaniu wpłat i przesyłane pocztą na Państwa adres zidentyfikowany w przelewie.

Uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty.