Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 08
129

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚĆ INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI 2023/2024


Katedrę Inwestycji i Nieruchomości tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni i praktycy, których celem nadrzędnym jest prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy między innymi z zakresu:

 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • rynku kapitałowego i pieniężnego,
 • inwestycji finansowych,
 • finansowania inwestycji,
 • inwestycji na rynku nieruchomości (projekty deweloperskie),
 • inwestycji w wartości niematerialne,
 • strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • komercjalizacji nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • /zarządzania ryzykiem,
 • inwestowania w innowacje.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości oferuje Studentom specjalność: Inwestycje i Nieruchomości. Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.

Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 344) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości prowadzi również szeroką ofertę studiów podyplomowych między innymi we współpracy z firmą JLL oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich - oddział Trójmiasto (szerzej w: Oferta dydaktyczna).

Zespół Katedry Inwestycji i Nieruchomości tworzą specjaliści z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, rynku finansowego i rynku nieruchomości. Pracownicy posiadają szereg licencji, certyfikatów i uprawnień zawodowych, między innymi: licencję maklera papierów wartościowych, licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości, tytuły zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Przekazywana wiedza na specjalności Inwestycje i Nieruchomości poparta praktyką umożliwia przygotowanie Absolwentów wartościowych i cenionych na rynku pracy.