Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Aktualności
Nagrody Rektora i Medal KEN dla Pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 października 2021 roku

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2021/2022.

Uroczysta inauguracja wydziałowa roku akademickiego 2021/2022 odbyła się 2 października br. i połączona była z wręczeniem pracownikom Wydziału Zarządzania Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród pracowników naszej Katedry Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona Pani dr Ewelina Nawrocka za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Nagrody Rektora zostały przyznane za wyróżniające się osiągnięcia naukowe dla Pani dr. hab. Anny Wojewnik - Filipkowskiej, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Zarządzanie inwestycjami w mieście – uwarunkowania, organizacja, finansowanie i ocena efektywności” oraz dla Pana dra hab. DariuszaTrojanowskiego, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce”.

Serdecznie gratulujemy!

Pragniemy także życzyć naszym Studentom, Pracownikom, Współpracownikom  i Przyjaciołom spokojnego roku akademickiego 2021/2022 rozpoczętego w formule stacjonarnej. Cieszymy się na spotkania z Wami w murach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

 

Certyfikat CEPI Eur dla specjalności Inwestycje i Nieruchomości »
Data publikacji: Poniedziałek, 13 września 2021 roku

Z dumą zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2021 r. Europejskie Stowarzyszenie Zawodów Rynku Nieruchomości (CEPI) z siedzibą w Brukseli, przyznało nam certyfikat CEPI Eur.

Certyfikat oznacza zgodność programu kształcenia na Specjalności Inwestycje i Nieruchomości z wymogami programu CEPI Eureduc i umożliwia potwierdzenie tej zgodności certyfikatami CEPI w następującym zakresie:

 • Studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) – zgodność programu kształcenia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Studia licencjackie i magisterskie łącznie (stacjonarne i niestacjonarne) - zgodność programu kształcenia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Absolwenci specjalności będą otrzymywać imienny certyfikat CEPI wraz z dyplomem ukończenia studiów. Oprócz możliwości posługiwania się certyfikatem w krajach UE, studenci mogą również odbywać praktyki u europejskich pośredników czy zarządców współpracujących z CEPI. Certyfikat będzie wystawiał Sekretariat Katedry.

Jesteśmy jedną z czterech Uczelni w Polsce, które mogą pochwalić się tym certyfikatem !!!!

Wręczenie dyplomów dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Czwartek, 01 lipca 2021 roku

W dniu 17 czerwca 2021 r. nastąpiło opóźnione, ze względu na trwającą pandemię, uroczyste wręczenie dyplomów habilitacyjnych dla Pani dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG oraz Pana dr. hab. Dariusza Trojanowskiego, prof. UG.

Podczas tej samej uroczystości nastąpiła promocja doktorska Pani dr Eweliny Nawrockiej wraz ze złożeniem ślubowania o treści:

Przyrzekam i ślubuję:

 • po pierwsze, że o naszej Uczelni, która tę wysoką godność doktora mi nadaje, zachowam zawsze życzliwą pamięć i w miarę swoich sił starać się będę wspomagać Ją i strzec Jej dobrego imienia;
 • następnie, że zachowam zawsze nieskazitelną tę godność i nigdy nie poniżę jej żadnym czynem niegodnym;
 • wreszcie, że naukę, z którą swe wysiłki związałam, będę starała się rozwijać i wprowadzać w życie korzyści z niej płynące - dla dobra całej nauki i naszej Ojczyzny.

Liczymy, że niedługo nastąpią w naszej Katedrze kolejne promocje habilitacyjne i doktorskie!

 

Powołanie do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani dr Eweliny Nawrockiej »
Data publikacji: Środa, 19 maja 2021 roku

Zarządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 maja 2021 Pani dr Ewelina Nawrocka została powołana do pracy w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii. Zadaniem PKK jest przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Pani doktor gratulujemy!

Przypominamy naszym Studentom i kandydatom zainteresowanym uzyskaniem w przyszłości uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, że w ramach zrealizowania łacznie programu studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na specjalności Inwestycjie i Nieruchomości wykonany zostaje program zwalniający z konieczności odbycia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Zespół Katedry Inwestycji i Nieruchomości w powiększonym składzie »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 października 2021 roku
Miło nam poinformować, że od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 do zespołu Katedry Inwestycji i Nieruchomości dołączyła Pani dr inz. Aleksandra Koszarek-Cyra.
 
Pani dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra w swojej pracy naukowej zajmuje się innowacjami prośrodowiskowymi, zielonymi inwestycjami i inicjatywami związanymi z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem.
 
Witamy serdecznie w naszym gronie i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowo-badawczej w Uniwersytecie Gdańskim!
Nowe wyzwanie w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG dla Pana dr. Krzysztofa Szczepaniaka »
Data publikacji: Środa, 19 maja 2021 roku

Z radością informujemy, że pracownik Katedry Inwestycje i Nieruchomości Pan dr Krzysztof Szczepaniak od lutego 2021 r. pełni funkcję wicedyrektora w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako ekspert ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju.

Panu dr. Krzysztofowi Szczepaniakowi serdecznie gratulujemy!

Seminarium „Big Data w nieruchomościach”, 19 marca 2021 »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Europejskie Towarzystwo Nieruchomości (ERES) i Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego (UG) zorganizowali w dniu 19 marca 2021 r. seminarium branżowe ERES pt. „Big Data w nieruchomościach”. Podczas seminarium zostały zbadane i omówione potrzeby użytkowników Big Data na rynku nieruchomości w Polsce i problemy, z którymi się oni borykają.

Big Data wpłynęło na sposób, w jaki organizacje prowadzą działalność w każdej branży na całym świecie, a nieruchomości nie są tu wyjątkiem. W ciągu ostatniej dekady innowacyjne technologie zmieniły rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Wśród podjętych tematów seminarium znalazły się:

 • Analiza wpływu Big Data na rynki nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych,
 • Analiza użyteczności Big Data na różnych etapach cyklu życia nieruchomości,
 • Aspekty metodologiczne i jakościowe Big Data na rynku nieruchomości,
 • Studia przypadków wykorzystania Big Data w nieruchomościach.

Seminarium prowadzone było w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy program oraz uczestników seminarium:

START OF SEMINAR

10:00-10:15 (CET): Welcome and Opening
Prof. Mirosław Szreder, Dean of Faculty of Management, University of Gdansk
Prof. Ingrid Nappi, President of the European Real Estate Society (ERES)

SESSION 1
BIG DATA IN COMMERCIAL REAL ESTATE

10:15-10:45 (CET): Keynote Speaker: Katarzyna Puchalska, Head of EMEA Data Quality and Governance, JLL Poland

10:45-11:45 (CET): Panel Discussion
Moderator: Krzysztof Sakierski, Director in the Real Estate Team, NGL Advisory

Panelists:

 • Alan Aleksandrowicz, Deputy Mayor of Gdansk
 • Krzysztof Grzesik, Chairman of The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) and past Chairman RICS Europe
 •  Piotr Smagała, Managing Director REDD Real Estate Digital Data
 •  Sandra Wnuk-Turczyk, Shopping Center Director, BNP Paribas Real Estate

SESSION 2
BIG DATA IN RESIDENTIAL REAL ESTATE

12:00-12:30 (CET): Keynote Speaker: Marcelo Cajias, Head of the Data Intelligence Section, PATRIZIA Germany

12:30-13:30 (CET): Panel Discussion
Moderator: Jacek Maślankowski, University of Gdansk, Statistics Poland

Panelists:

 • Waldemar Izdebski, Surveyor General of Poland
 • Kazimierz Kirejczyk, Vice President of the Board, JLL Poland
 • Kamil Nicieja, CTO & Co-founder of Ada – Rent a Place & Enjoy Living

 

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie Land Use Policy Pana dr. Krzysztofa Szczepaniaka »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Miło nam poinformować o najnowszej publikacji powstałej przy udziale pracownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości dr. Krzysztofa Szczepaniaka. Artykuł Naukowy Innovation level and local development of EU regions. A new assessment approach został opublikowany w grudniu 2020 r. w prestiżowym czasopiśmie Land Use Policy (140 pkt.).

Serdecznie gratulujemy!

Polecamy Państwu również wcześniejszą publikację tego zespołu z 2018 roku  Innovation in sustainable development: an investigation of the EU context using 2030 agenda indicators

Publikacja monografii podoktorskiej dr Eweliny Nawrockiej »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Z radością informujemy o ukazaniu się publikacji podoktorskiej Pani Eweliny Nawrockiej pt. Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w grudniu 2020 r. Polecamy tę publikację wszystkim osobom zainteresowanym analizą rynku i wyceną nieruchomości, a Pani doktor gratulujemy!

Nowe stanowisko w Katedrze dla Pani dr hab. Anny Wojewnik Filipkowskiej, prof. UG »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że od września 2020 r. Kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości jest Pani dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, profesor UG.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów  i zadowolenia z pełnionej funcji!

Pani dr Anna Wojewnik Filipkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Z radością informujemy, iż dnia 18 czerwca 2020 r., przewód habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości zakończył się nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Annie Wojewnik-Filipkowskiej, zatrudnionej w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości.

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Jest on ważny nie tylko w indywidualnej karierze akademickiej, ale stanowi również wzmocnienie potencjału naukowego Katedry Inwestycji i Nieruchomości i całego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Wraz z gratulacjami składamy życzenia dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Pan dr Dariusz Trojanowski uzyskał stopień doktora habilitowanego »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Z radością informujemy, że Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego Pan dr Dariusz Trojanowski w dniu 4 maja 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego jednomyślnie przychyliła się do opinii komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Trojanowskiego, iż osiągniecia naukowe dr. Dariusza Trojanowskiego po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczący wkład autora w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu doktorowi habilitowanemu Dariuszowi Trojanowskiemu dalszych sukcesów!

Monografia Pana dr. Dariusza Trojanowskiego »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Polecamy Państwa uwadze publikację pracownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości Pana dr. Dariusza Trojanowskiego pt. Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce , która ukazała się w 2019 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Monografia z dużym uznaniem została przyjęta przez środowisko osób zajmujących się rynkiem nieruchomości komercyjnych, w tym, w szczególności, wyceną nieruchomości.

Panu dr. Dariuszowi Trojanowskiemu serdecznie gratulujemy!

25 - lecie Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną od 1994 roku.

Dotychczasowy okres aktywnej działalności naukowo-dydaktycznej pracowników naszej Katedry został uhonorowany podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 25-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Konferencja odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Sopocie.

Podczas konferencji szczególne słowa uznania i podziękowania kierowaliśmy do założycielki naszej Katedry Pani prof. dr hab. Krystyny Dziworskiej oraz naszych emerytowanych profesorów Pani dr. hab. Anny Górczyńskiej, prof. UG oraz Pana dr. hab. Lucjana Czechowskiego, prof. UG.

Dziękujemy raz jeszcze naszym Profesorom za 25 lat pracy na rzecz Katedry Inwestycji i Nieruchomości, a Uczestnikom Konferencji za obecność i serdeczne słowa. Chwile te pozostaną w naszej pamięci na zawsze

Pani dr Małgorzata Rymarzak Członkiem Zarządu ERES »
Data publikacji: Wtorek, 18 maja 2021 roku

Z wielką radością i uznaniem dla Pani dr Małgorzaty Rymarzak informujemy, że Pani doktor, która jest pracownikiem naszej Katedry, została Członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości: European Real Estate Society! W gronie tego prestiżowego gremium jest jedyną Polką.

Pani dr Małgorzacie Rymarzak serdecznie gratulujemy!

 

Norma EXPERT dla studentów i wykładowców - szkolenie (edycja 2019) »
Data publikacji: Środa, 11 grudnia 2019 roku

Bezpłatne Szkolenie Norma PRO + BIM => Norma EXPERT dla studentów i wykładowców

 

Termin: 18 grudnia 2019 r.

Godziny: 12:00 - 19:00

Liczba uczestników: 25

Miejsce szkolenia:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

sala 410 w Budynku A

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości wraz z firmą ASTINO cyklicznie (w semestrze zimowym) organizuje dla wykładowców Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania oraz studentów specjalności Inwestycje i Nieruchomości całodniowe Szkolenie Norma EXPERT + BIM.

Zajęcia odbywają się w formie warsztaów komputerowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Szkolenia są bezpłatne.

Firmę ASTINO, specjalizującą się od ponad kilkunastu lat w kursach kosztorysowania i szkoleniach z róznych wersji programów Norma. Więcej informacji na temat organizatora oraz referencje można znaleźć na stronie https://www.kursy-kosztorysowania.pl/

Informacje o programie

Norma EXPERT to najbardziej rozbudowane narzędzie do kosztorysowania z serii najpopularniejszych programów dostępnych na rynku. Nowa, funkcjonalna wersja została rozszerzona o przeglądarkę projektów w technologii BIM, dzięki której obmiary można przenosić bezpośrednio do kosztorysu w bardzo szybki i prosty sposób. Program wyróżnia  nowoczesny intuicyjny interfejs. Współpracuje z najczęściej wykorzystywanymi bazami cenowymi oraz posiada praktyczne mechanizmy ułatwiające i przyspieszające korzystanie z bardzo rozbudowanej bazy katalogów KNR. Program NORMA EXPERT jest jednym z najbardziej cenionych narzędzi kosztorysowych na rynku.

Szczegółowy opis programu:  https://www.program-kosztorysowy.com/

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie oraz przećwiczenie z uczestnikami funkcjonalności programu Norma EXPERT. Znajomość obsługi programu jest niezbędna do wykonania kosztorysu. Uczestnicy szkolenia poznają również działanie przyspieszające i usprawniające wykonywanie kosztorysu.

Organizator kładzie nacisk nie tylko na samą obsługę programu, ale też na przekazanie praktycznych wskazówek technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się w kosztorysowaniu. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje dawkę praktycznej wiedzy przygotowującej do wykonywania zawodu kosztorysanta. W drugiej części omawiane są zagadnienia  związane z dodatkiem BIM.

Przebieg szkolenia

Zajęcia prowadzone są na najnowszej wersji programu Norma EXPERT. Na czas szkolenia notebooki zapewnia organizator. Trener wyjaśnia poszczególne zagadnienia, a uczestnicy ćwiczą na bieżąco nowe umiejętności.  Każdy osoba pracuje przy osobnym stanowisku. Wszyscy, którzy odbędą CAŁE SZKOLENIE otrzymają imienny certyfikat. Podczas trwania zajęć w każdej chwili uczestnicy mogą zadać pytania, na które na bieżąco odpowiada trener.

Chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu należy zgłosić wcześniej u mgr. Rafała Kramera.

Zapraszamy na stronę organizatora kursu: firmy ASTINO https://www.astino.pl/

Norma EXPERT dla studentów i wykładowców - szkolenie (edycja 2018) »
Data publikacji: Środa, 11 grudnia 2019 roku

Bezpłatne Szkolenie Norma PRO + BIM => Norma EXPERT dla studentów i wykładowców

 

Termin: 19 grudnia 2018 r.

Godziny: 8:30 - 15:30

Liczba uczestników: 25

Miejsce szkolenia:

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot

sala C4

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości wraz z firmą ASTINO cyklicznie (w semestrze zimowym) organizuje dla wykładowców Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania oraz studentów specjalności Inwestycje i Nieruchomości całodniowe Szkolenie Norma EXPERT + BIM.

Zajęcia odbywają się w formie warsztaów komputerowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Szkolenia są bezpłatne.

Firmę ASTINO, specjalizującą się od ponad kilkunastu lat w kursach kosztorysowania i szkoleniach z róznych wersji programów Norma. Więcej informacji na temat organizatora oraz referencje można znaleźć na stronie https://www.kursy-kosztorysowania.pl/

Informacje o programie

Norma EXPERT to najbardziej rozbudowane narzędzie do kosztorysowania z serii najpopularniejszych programów dostępnych na rynku. Nowa, funkcjonalna wersja została rozszerzona o przeglądarkę projektów w technologii BIM, dzięki której obmiary można przenosić bezpośrednio do kosztorysu w bardzo szybki i prosty sposób. Program wyróżnia  nowoczesny intuicyjny interfejs. Współpracuje z najczęściej wykorzystywanymi bazami cenowymi oraz posiada praktyczne mechanizmy ułatwiające i przyspieszające korzystanie z bardzo rozbudowanej bazy katalogów KNR. Program NORMA EXPERT jest jednym z najbardziej cenionych narzędzi kosztorysowych na rynku.

Szczegółowy opis programu:  https://www.program-kosztorysowy.com/

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie oraz przećwiczenie z uczestnikami funkcjonalności programu Norma EXPERT. Znajomość obsługi programu jest niezbędna do wykonania kosztorysu. Uczestnicy szkolenia poznają również działanie przyspieszające i usprawniające wykonywanie kosztorysu.

Organizator kładzie nacisk nie tylko na samą obsługę programu, ale też na przekazanie praktycznych wskazówek technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się w kosztorysowaniu. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje dawkę praktycznej wiedzy przygotowującej do wykonywania zawodu kosztorysanta. W drugiej części omawiane są zagadnienia  związane z dodatkiem BIM.

Przebieg szkolenia

Zajęcia prowadzone są na najnowszej wersji programu Norma EXPERT. Na czas szkolenia notebooki zapewnia organizator. Trener wyjaśnia poszczególne zagadnienia, a uczestnicy ćwiczą na bieżąco nowe umiejętności.  Każdy osoba pracuje przy osobnym stanowisku. Wszyscy, którzy odbędą CAŁE SZKOLENIE otrzymają imienny certyfikat. Podczas trwania zajęć w każdej chwili uczestnicy mogą zadać pytania, na które na bieżąco odpowiada trener.

Chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu należy zgłosić wcześniej u mgr. Rafała Kramera.

Zapraszamy na stronę organizatora kursu: firmy ASTINO https://www.astino.pl/