Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Współpraca

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości, wykorzystują wyniki prowadzonych badań w ramach stałej współpracy ze środowiskiem gospodarczym. Efektem tej współpracy jest realizacja licznych umów na sporządzania ekspertyz i ocen w takich obszarach jak: wycena nieruchomości, proces zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, rozwój instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i wiele innych. Ponadto wiedza i umiejętności pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości służą współpracy podjętej z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

DR HAB. ANNA WOJEWNIK-FILIPKOWSKA, PROF. UG
 • od 2019 Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
 • Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • 2009-2013 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (podkomisja ds. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości)
 • od 2008  Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Świat Nieruchomości/World of Real Estate, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Ekspert w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006

DR EWELINA NAWROCKA
 • Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych
 • 2014-2017 oraz od 12 maja 2021 - obecnie Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministwrstwie Pracy, Rozwoju i Technologii (komisja ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościi)
 
DR MAŁGORZATA RYMARZAK
 • Od 03/2019 Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości: European Real Estate Society (ERES) zrzeszającego ponad 2000 naukowców  (skład zarządu ERES)
 • Tytuł wybitnego recenzenta czasopisma: Journal of Corporate Real Estate (40 pkt): Emerald Literati Awards - an Outstanding Reviewer for Journal of Corporate Real Estate in the 2019.
 • 2009-2013 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (podkomisja ds. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości)
 
DR KRZYSZTOF SZCZEPANIAK

Dr Krzysztof Szczepaniak w latach 2018-2020 zaangażowany był przez Komisję Europejską jako ekspert w proces finansowania i wdrażania przełomowych innowacji produktowych i usługowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (https://eismea.ec.europa.eu/news_en).

W perspektywie budżetowej 2014-2020, swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał podczas pracy na rzecz Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych, działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Celem działania Rady było kształtowanie kierunków i formułowanie zasad wdrażania instrumentów zwrotnych na Pomorzu, co przynosi systematycznie wymierne korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości w Regionie.

CZŁONKOWSTWO W INSTYTUTACH, ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH:

 1. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, wicedyrektor, ekspert ds. Innowacji dla zrównoważonego rozwoju, od 01.02.2021
 2. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, członek od 01.2019
 3. International Engineering and Technology Institute, Hong Kong, członek od 04.2018
 4. Institute of Data Science and Artificial Intelligence, Hong Kong, członek od 04.2018
 5. International Engineering and Technology Institute, Hong Kong, Warsaw Branch Vice President, członek od 02.2016
 6. Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego: Techtransbalt Sp. z o. o., wiceprezes w latach 2014-2021
 7. Pomorski Instytut Naukowy, Sopot, członek od 04.2014

RADY I ZESPOŁY EKSPERCKIE:

 1. 9.12.2017 do 31.03.2021 – ekspert Komisji Europejskiej - Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)
 2. 29.08.2017 do 28.08.2020 – ekspert, Członek Pomorskiej Rady Inwestycyjnej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do spraw Instrumentów Zwrotnych pierwszej kadencji
 3. 2015 do dzisiaj – członek zespołu ekspertów do spraw oceny ekonomiczno-finansowej wykonalności projektów inwestycyjnych związanych z wnioskami o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
 4. 2010 do 30.09.2018 – członek Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA utworzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 5. 2010-2013 – ekspert do spraw oceny ekonomiczno-finansowej wykonalności projektów inwestycyjnych związanych z wnioskami o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013
 
DR HAB. DARIUSZ TROJANOWSKI
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitarnych przy Komitecie przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2019-2022,
 • Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości od 1 stycznia 2019 roku.
 • Członek Komisji Standardów przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od 16 czerwca 2018 do 2019.
 • Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. szacowania nieruchomości powołany przez Ministra Infrastruktury w dniu 1 kwietnia 2009 roku oraz ponownie w dniu 4 października 2011 roku
 • Członek Komisji ds. szkoleń przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od roku 2006 do 2009,
 • Członek Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, od roku 2006 do roku kwietnia 2009,
 • Członek założyciel Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych; od roku 1998. 

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości podjęła również współpracę z następującycmi instytucjami :

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM
 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku PTRM Gdańsk
 • Royal Institution of Chartered Surveyors in Poland RICS
 • European Association of Real Estate Professions CEPI
 • JLL JLL
 • SKANSKA SKANSKA
 • ENERGA SA ENERGA
 • Saur International SAUR
 • EURO STYL Grupa Dom Development EURO STYL
 • Developer EKOLAN
 • DNV GL DNV
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna GIWK
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego. InvestGda
 • Urząd Miasta Sopot UM Sopot
 • Urząd Miasta Gdańsk UM Gdańsk