Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Aktualności
Odbyło się XIII międzynarodowe EuroSymposium on Digital Transformation »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 października 2021 roku

 

W dniu 23 września odbyło się, organizowane corocznie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz  PLAIS – The Polish Chapter of Association for Information Systems,  XIII międzynarodowe EuroSymposium on Digital Transformation.  

Obrady prowadzone były w trybie zdalnym. Sympozjum to odbywało się pod auspicjami ERCIS – European Research Center for Information Systems oraz Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Funkcję przewodniczącego International Program Committee pełnił prof. dr hab. Stanisław Wrycza – kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W aktualnie bardzo konkurencyjnym świecie konferencji i czasopism naukowych, nadesłano 35 referatów z 13 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Chin, Niemiec, Włoch, Portugalii, Czech, Peru, Chorwacji, Ukrainy i z Polski. W wyniku procesu recenzowania typu double blind review, wybrano 10 referatów. Poziom akceptacji wyniósł więc 28,6%, stosownie do wymagań stałego wydawcy EuroSymposium Proceedings, wydawnictwa Springera, w ramach jego serii Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP).

W materiałach zredagowanych przez prof. Stanisława Wryczę i dr. Jacka Maślankowskiego, referaty ujęto w cztery grupy tematyczne:

  • Digital Enterprises,
  • Smart Cities,
  • Digital Education,
  • Innovative Methods of Data Process and Analysis.

Proceedings zostały zamieszczone w serwisie Wydawnictwa Springer (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-85893-3). Indeksowane są m.in. w DBLP, Scopus i innych.

 

 

 

 

 

 

 
Dr inż. Przemysław Jatkiewicz uhonorowany brązową odznaką Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) »
Data publikacji: Piątek, 17 września 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Przemysław Jatkiewicz, pracownik Katedry Informatyki Ekonomicznej został uhonorowany brązową odznaką Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Uroczystość odbyła się 10 września 2021 r. w  Filharmonii Narodowej. Wręczenia odznak dokonał Prezes PTI Wiesław Paluszyński w obecności przedstawicieli administracji państwowej oraz największych firm informatycznych.

Dr inż. Przemysław Jatkiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, specjalności Elektronika oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, specjalność Zarządzanie gospodarcze. Ukończył także podyplomowe studia Mechatronika w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy: Uwarunkowania zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji  jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się naukowo i dydaktycznie Systemami Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji. Dr inż. P. Jatkiewicz jest czynnym zawodowo Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Figuruje na liście biegłych sądowych w zakresie informatyki obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa informacji, wdrażania technologii informatycznych, zarządzania systemami informatycznymi oraz informatyki śledczej. Pełni funkcję rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego w specjalności bezpieczeństwo informacji. Posiada uprawnienia egzaminatora ECDL (European Computer Driving Licence). Bierze udział w pracach nad projektem MEZD (System elektronicznego wsparcia procesami i dokumentami miasta Gdańska) jako członek komitetu sterującego oraz ACCUS (Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) w ramach europejskiej inicjatywy JTI ARTEMIS, jako członek grupy roboczej.

Więcej informacji: https://sdsi.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

 
Wysoko punktowane publikacje pracowników Wydziału Zarządzania po konferencji Americas Conference on Information Systems (AMCIS) »
Data publikacji: Piątek, 25 czerwca 2021 roku

Americas Conference on Information Systems (AMCIS) to coroczna konferencja dla naukowców i profesjonalistów zajmujących się systemami informatycznymi i technologiami informacyjnymi, pod patronatem Association for Information Systems. AMCIS jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej prestiżowych konferencji IS/IT na półkuli zachodniej i stanowi platformę do dyskusji panelowych oraz prezentacji recenzowanych artykułów naukowych dotyczących systemów informatycznych.

 

Źródło: Association for Information Systems (AIS) eLibrary (aisnet.org)

 

Każdego roku, spośród 700 zgłoszeń wybierane są najlepsze artykuły i prezentacje panelowe. W roku 2021, wśród najlepszych znalazły się 4 publikacje pracowników Wydziału Zarządzania UG:

 

 

Prof. Stanisław Wrycza i dr hab. Bartosz Marcinkowski współautorami artykułu w prestiżowym czasopiśmie informatycznym »
Data publikacji: Wtorek, 20 kwietnia 2021 roku

Na łamach wysoko punktowanego czasopisma (100 pkt.) Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research ukazał się artykuł pt. „Decision Factors behind Cisco Networking Hardware Acceptance in Business Environments”, którego współaautorami są prof. dr hab. Stanislaw Wrycza oraz dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG z Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania UG.

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/0718-1876/16/4/62

Monografia dra Sławomira Radomskiego pt. "Programowanie współbieżne i rozproszone w aplikacjach biznesowych" »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku

Monografia dra Sławomira Radomskiego pt. "Programowanie współbieżne i rozproszone w aplikacjach biznesowych"

Wydawnictwo: Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wydało pod koniec 2020 roku monografię dra Sławomira Radomskiego pt. "Programowanie współbieżne i rozproszone w aplikacjach biznesowych", ISBN: 978-83-7421-341-7

 

 

Ocena wyróżniająca dla kierunku Informatyka i Ekonometria »
Data publikacji: Wtorek, 15 grudnia 2020 roku

OCENA WYRÓŻNIAJĄCA DLA KIERUNKU INFORMATYKA i EKONOMETRIA

 

Kilka dni temu Dziekan Wydziału Zarządzania otrzymał Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), który potwierdza przyznanie oceny wyróżniającej na osiem lat kierunkowi Informatyka i Ekonometria, a zatem i dla naszej specjalności. W załączeniu komunikat do mediów w tej sprawie.

 

Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

EuroSymposium Proceedings w "Monografiach online" »
Data publikacji: Wtorek, 29 września 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że w serwisie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (Springer Link) są dostępne Proceedings corocznego Eurosymposium, organizowanego przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania.

Proceedings Eurosymposium są cennymi publikacjami, które przeszły przez trudny etap recenzowania (min. 2 pozytywne recenzje międzynarodowych ekspertów dla każdego referatu, poziom akceptacji to 40%).

Zachęcamy do korzystania z bazy zarówno studentów, doktorantów jak i pracowników Wydziału.

 

Dostęp online:

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 93, Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods

4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdańsk, Poland, September 29, 2011, Revised Selected Papers

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-25676-9

 

 Jolita Ralyté, Xavier Franch, Sjaak Brinkkemper, Stanislaw Wrycza (eds.)

LNCS 7328, CAiSE: International Conference on Advanced Information Systems Engineering

Advanced Information Systems Engineering

24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff399c.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31095-9

 

Ilia Bider, Terry Halpin, John Krogstie, Selmin Nurcan, Erik Proper, Rainer Schmidt, Pnina Soffer, Stanisław Wrycza (eds.)

LNBIP 113, Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling

13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25-26, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31072-0

 

Erik Proper, Khaled Gaaloul, Frank Harmsen, Stanisław Wrycza (eds.)

LNBIP 120,

Practice-Driven Research on Enterprise Transformation

4th Working Conference, PRET 2012, Gdańsk, Poland, June 27, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff3a27.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31134-5

 

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 161, Information Systems: Development, Learning, Security

6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Poland, September 26, 2013. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-40855-7

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 193, Information Systems: Education, Applications, Research

7th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2014, Gdańsk, Poland, September 25, 2014. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-11373-9

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 232, Information Systems: Development, Applications, Education

8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-24366-5

 

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 264, Information Systems: Development, Research, Applications, Education

9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-46642-2

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 300, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017, Gdansk, Poland, September 22, 2017, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-66996-0

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 333, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018, Gdansk, Poland, September 20, 2018, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-030-00060-8

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 359, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

12th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2019, Gdansk, Poland, September 19, 2019, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-030-29608-7

Statuetka 70-lecia Polskiej Informatyki przyznana prof. dr hab. Stanisławowi Wryczy »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że pan prof. dr hab. Stanisław Wrycza z Katedry Informatyki Ekonomicznej został uhonorowany statuetką 70-lecia Polskiej Informatyki.

Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki przyznane zostały na mocy uchwał Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju krajowej informatyki.

 

 

 

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z satysfakcją pragnę poinformować całą społeczność akademicką Wydziału Zarządzania, a także naszych przyszłych studentów i doktorantów, że Polska Komisja Akredytacyjna, po dokonaniu kontroli programowej, wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „Informatyka i ekonometria” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. W uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, „iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku „Informatyka i ekonometria”, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Pragnę podziękować w szczególności ambitnym i dynamicznym zespołom pracowników trzech katedr, będących filarami tego kierunku: Katedry Informatyki Ekonomicznej (z prof.  dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedry Ekonometrii oraz Katedry Statystyki. Dzięki Państwa inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu własnej wiedzy, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą, możemy po raz pierwszy na Wydziale Zarządzania cieszyć się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niech będzie to dla nas wszystkich powód do dumy, a równocześnie zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego.

Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 kolejnych lat.

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                             Dziekan

 

Uchwała nr 156/2019 PKA