Strona główna » Rachunkowość ACCA
Podyplomowe studia - Rachunkowość ACCA

Głównym celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która stanowi podstawę do szybkiej kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podyplomowe Studia Rachunkowość ACCA na Wydziale Zarządzania UG posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) dla 9 przedmiotów z poziomu podstawowego. Skończenie studiów podyplomowych pozwala słuchaczom na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals. Otwiera również drogę do kariery na takich stanowiskach, jak: kontroler finansowy, analityk biznesowy, audytor, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, manager ds. raportowania, manager ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO).

Czas trwania studiów podyplomowych
Adresaci
Program studiów podyplomowych
Dokumenty rekrutacyjne
Opłaty za studia
Kontakt

Czas trwania studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Rachunkowość ACCA trwają 2 semestry. kolejna edycja rozpocznie  się w październiku 2024 r.
Liczba realizowanych godzin 290.
 
Adresaci
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które zamierzają rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji ACCA, a w szczególności dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm, np. dla kandydatów na głównych księgowych, dyrektorów finansowych, audytorów, kontrolerów finansowych.
 
Program studiów podyplomowych - VI edycja

Lp.

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA PUNKTÓW ECTS

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

FORMA ZALICZENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

SEMESTR I

1

Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie

5

15

0

wykłady

E

2

Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne

5

20

0

wykłady

E

3

Sprawozdawczość instytucji finansowych

6

18

0

wykłady

E

4

MSSF

7

15

25

wykłady/ćwiczenia

E

5

Rachunek kosztów

6

15

15

wykłady/ćwiczenia

E

6

Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych

6

10

12

wykłady/ćwiczenia

E

Liczba godzin i punktów ECTS po I semestrze

35

93

52

   

SEMESTR II

1

Finanse korporacyjne

7

10

12

wykłady/ćwiczenia

E

2

Budżetowanie

8

15

15

wykłady/ćwiczenia

E

3

Rachunkowość zarządcza

6

15

28

wykłady/ćwiczenia

E

4

Konsolidacja sprawozdań finansowych

7

15

15

wykłady/ćwiczenia

E

6

Badanie sprawozdań finansowych

7

20

0

wykłady

E

Liczba godzin i punktów ECTS po II semestrze

35

75

70

   

 

 

 

 

   

ŁĄCZNIE – 290 godzin

70

168

122

 

 

* wybrane zagadnienia z tych przedmiotów będą realizowane w języku angielskim
Zajęcia i egzaminy na studiach podyplomowych, objęte akredytacją, są zgodne z wymaganiami stawianymi przez ACCA. W ramach zajęć nie będzie prowadzonych seminariów, a także nie będzie trzeba pisać pracy dyplomowej na zakończenie studiów podyplomowych.
Egzaminy będą odbywać się w języku polskim.
Zajęcia będą prowadzone na Wydziale Zarządzania UG przez wykładowców opisanych w tablicy poniżej.

Lp. Przedmiot Osoba prowadząca przedmiot Zainteresowania naukowe
1. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie Dr Grzegorz Bucior
grzegorz@bucior.pl
Rachunkowość finansowa. Rachunkowość podatkowa. Rachunkowość sektora publicznego. Budżetowanie. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym.
2.
 
 
 
 
Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych Dr Beata Kotowska
beata.kotowska@ug.edu.pl
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Rachunkowość finansowa. Budżetowanie w małych przedsiębiorstwach.
Dr Wojciech Kozłowski
wkozlowski@wzr.ug.edu.pl
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Controlling finansowy.
3. MSSF Prof. dr hab. Jerzy Gierusz
rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl
Rachunkowość zarządcza ze szczególnym wyeksponowaniem zagadnień rachunku kosztów. Polskie prawo bilansowe i podatkowe. Rachunkowość międzynarodowa.
Dr Maciej Gierusz
mac_gie@wp.pl
Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rachunkowość finansowa. Rachunkowość międzynarodowa.
4. Rachunek kosztów Dr Marek Ossowski
m.ossowski@univ.gda.pl
Budżetowanie. Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Pomiar efektywności działań przedsiębiorstwa.
Dr Beata Zackiewicz-Brunke
bzackiewicz@wzr.ug.edu.pl
Strategiczna rachunkowość zarządcza.
Nowoczesne modele rachunku kosztów.
Rachunek kosztów docelowych.
Zarządzanie kosztami nowego produktu.
Prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska
arletaszadziewska@gmail.com
Rachunkowość finansowa. Rachunkowość bankowa. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Rachunkowość środowiskowa. Koszty środowiskowe w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Raportowanie informacji niefinansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw.
5. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne Mgr Ewa Chrostowska
ewa.chrostowska@ug.edu.pl 
 
Rachunkowość finansowa. Prawo podatkowe.
Instrumenty finansowe. Odroczony podatek dochodowy.
6. Finanse korporacyjne Dr Beata Kotowska
beata.kotowska@ug.edu.pl
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Rachunkowość finansowa. Budżetowanie w małych przedsiębiorstwach.
Dr Wojciech Kozłowski
wkozlowski@wzr.ug.edu.pl
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Controlling finansowy.
7. Sprawozdawczość instytucji finansowych Prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska,
arletaszadziewska@gmail.com
Rachunkowość finansowa. Rachunkowość bankowa. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Rachunkowość środowiskowa. Koszty środowiskowe w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Raportowanie informacji niefinansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw.
Dr Ewa Spigarska
es@panda.bg.univ.gda.pl
Rachunkowość finansowa. Zarzadzanie nieruchomościami. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rachunkowość zarządcza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Marek Ossowski
m.ossowski@univ.gda.pl
Budżetowanie. Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Pomiar efektywności działań przedsiębiorstwa.
Dr Jarosław Kujawski
jkujawski@wzr.ug.edu.pl
Rachunkowość zarządcza. Modelowanie systemów budżetowania. Modelowanie wieloblokowych rachunków wyników. Controlling finansowy i budżetowanie projektów.
Prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska
arletaszadziewska@gmail.com
Rachunkowość finansowa. Rachunkowość bankowa. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Rachunkowość środowiskowa. Koszty środowiskowe w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Raportowanie informacji niefinansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw.
Dr Beata Zackiewicz-Brunke
bzackiewicz@wzr.ug.edu.pl
Strategiczna rachunkowość zarządcza.
Nowoczesne modele rachunku kosztów.
Rachunek kosztów docelowych.
Zarządzanie kosztami nowego produktu.
9. Badanie sprawozdań finansowych Dr Katarzyna Koleśnik
katarzyna.kolesnik@ug.edu.pl
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość międzynarodowa. Rewizja finansowa.
10. Konsolidacja sprawozdań finansowych Dr Maciej Gierusz
mac_gie@wp.pl
Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rachunkowość finansowa. Rachunkowość międzynarodowa.
11. Budgeting Dr Jarosław Kujawski
jkujawski@wzr.ug.edu.pl
Rachunkowość zarządcza. Modelowanie systemów budżetowania. Modelowanie wieloblokowych rachunków wyników. Controlling finansowy i budżetowanie projektów.

 
Dokumenty rekrutacyjne

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich (oryginał lub kopia notarialna).
  3. Zdjęcie legitymacyjne.
  4. Limit: 45 osób

Etapy: Rejestracja

  1. Rejestracja w IRK: 01.03.2024 r. - 10.10.2024 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.03.2024 r. - 10.10.2024 r. z wyłączeniem okresu 05- 30.08.2024 ze względu na urlop wypoczynkowy (wyłącznie wysyłka Pocztą Polską/kurierem).
  3. Miejsce dostarczania dokumentów: Wydział Zarzadzania, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 129
  4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 11.10.2024.r.

 
Opłaty za studia
Opłata za jeden semestr wynosi 4000 zł, łączna kwota za dwa semestry 8000 zł (przy wpłacie jednorazowej 5% zniżki), możliwość rozłożenia opłat na 4 raty.

Kontakt
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT

rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
tel (058)  523 14 23
w miesiącu wrześniu kontakt: tel. 608 350 511
prof UG, dr hab. Arleta Szadziewska, arleta.szadziewska@ug.edu.pl