Strona główna » Rachunkowość ACCA
Kwalifikacje ACCA

ACCA to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

 

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm.
Dlaczego warto?
Dla uzyskania kwalifikacja ACCA konieczne jest zdanie 14 egzaminów na dwóch poziomach: Fundamentals (F1 – F9) i Professional (do wyboru 5 spośród P1 – P7).
Studenci kończący kierunek Finanse i Rachunkowość na polskich uczelniach wyższych z założenia zwolnieni są z egzaminów od F1 do F4, ale dzięki akredytacji uzyskanej przez Wydział Zarządzania, studenci kończący specjalność „Rachunkowość ACCA” oraz absolwenci Podyplomowych Studiów Rachunkowość ACCA mogą uzyskać aż dziewięć zwolnień - od F1 do F9.
Jest to maksymalna ilość zwolnień jakie może uzyskać absolwent polskiej szkoły wyższej!
Ponadto wymagane jest co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z finansami[1] oraz należy zdobyć 13 kluczowych kompetencji zawodowych z 20. Kompetencje te podzielone zostały na 9 uniwersalnych i obligatoryjnych (oznaczonych od PO1 do PO9), oraz 11 opcjonalnych, kierunkowych (oznaczonych od PO10 do PO20), z takich obszarów, jak m.in. raportowanie, audyt, podatki, zarządzanie finansami czy rachunkowość zarządcza, z których przyszły kandydat na członka ACCA wskazuje cztery. W toku współpracy z mentorem (wyznaczonym przez ACCA) w miejscu zatrudnienia kandydata oraz na podstawie jego ewaluacji następuje ich potwierdzenie.

Trzecim wymienionym komponentem składającym się na proces uzyskiwania kwalifikacji ACCA jest moduł etyczny, zaliczany w formie testu online, który można ukończyć w trakcie lub po zdaniu już wszystkich wymaganych egzaminów ACCA. Przyszli i obecni członkowie ACCA muszą kierować się w swoim życiu zawodowym zasadami etyki w biznesie, która jest jedną z kluczowych wartości promowanych przez omawianą organizację.


[1] Doświadczenie zawodowe można zdobywać zarówno przed, w trakcie lub po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów ACCA.

Dlaczego warto?

  • Pożądany pracownik
Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. ACCA współpracuje z pracodawcami, aby wspierać osoby aktywne zawodowo w rozwoju kompetencji.
  • Wyższe zarobki
ACCA pozwala uzyskać najwyższe zarobki w porównaniu do innych biznesowych kwalifikacji zawodowych. [1]
  • Kompleksowa wiedza
Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie.
  • Praktyczne umiejętności
Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.
  • Elastyczność
Sam decydujesz, w jakim tempie będziesz przechodził przez etapy kwalifikacji po zakończeniu studiów i uzyskaniu zwolnień zapewnionych przez uczelnię. Do Ciebie należy również decyzja, jak będziesz się do nich przygotowywał.
  • Globalny standard
Egzaminy możesz zdawać w dowolnym kraju, np. przebywając na wymianie studenckiej. Na całym świecie studenci ACCA zdają egzaminy w tym samym czasie, a ich treść jest jednolita. Dzięki temu członkowie organizacji w sprawach biznesowych rozumieją się doskonale, a praca na każdym kontynencie nie sprawia im najmniejszej trudności.
[1] Średnie miesięczne wynagrodzenie osoby posiadajacej kwalifikację ACCA – 20 200 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie osoby w trakcie uzyskiwania kwalifikacji – 11 500 zł. Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey, 2013.