Strona główna » Rachunkowość ACCA
Specjalność - Rachunkowość ACCA

Dzięki akredytacji, Wydział Zarządzania oferuje studentom dziennym studiów II stopnia możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA już w trakcie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności „Rachunkowość ACCA” - pozytywne zakończenie specjalności skutkuje uzyskaniem 9 zwolnień z egzaminów ACCA.
Dostosowując układ przedmiotów do zagadnień stanowiących przedmiot egzaminów ACCA, ogół treści programowych ujęto w przedmiotach, których powiązanie z modułami ACCA przedstawia tabela:

Moduł/egzamin ACCA Przedmioty
F-5 Zarządzanie efektywnością
(ang. performance management)
 1. Rachunek kosztów
 2. Rachunkowość zarządcza
 3. Budżetowanie
F-6 Podatki
(ang. taxation)
 1. Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie
 2. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
F-7 Sprawozdawczość finansowa
(ang. financial reporting)
 1. Sprawozdawczość instytucji finansowych,
 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
 3. Konsolidacja sprawozdań finansowych
F-8 Badanie sprawozdań finansowych
(ang. audit and assurance)
 1. Badanie sprawozdań finansowych
F-9 Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
(ang. financial management)
 1. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
 2. Finanse korporacyjne


Struktura przedmiotów nie uwzględnia czterech pierwszych modułów egzaminacyjnych ACCA, ponieważ treści programowe tych modułów pokrywają się z przedmiotami prowadzonymi na studiach I-wszego stopnia kierunku FiR. Tym samym, student rozpoczynający naukę na specjalności „Rachunkowość ACCA” objęty jest zwolnieniem z modułów od F1 do F4 („fundamentals”) jako absolwent studiów licencjackich na kierunku FiR.

Pełny zestaw przedmiotów nauczanych w ramach specjalności*:

Stacjonarne studia II stopnia – 2 letnie (magisterskie)
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalność: ACCA
Lp. Przedmiot Punkty ECTS Z/E Razem Wykł. Ćw. Lab. Sem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEMESTR I
1 Współczesne koncepcje zarządzania 3 Z 15 15 - - -
2 WDW ( z oferty Wydziału) 2 Z 30 30 - - -
3 Kodeks spółek handlowych 3 E 15 15 - - -
4 Rachunek kosztów 8 Z/E 45 15 30 - -
5 Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie  
7
 
E
 
30
 
30
 
-
 
-
 
-
6 MSSF 7 Z/E 60 30 30 - -
  RAZEM 30 - 195 135 60 - -
SEMESTR II
1 Zarządzanie personelem 1 Z 15 15 - - -
2 WDW (z oferty Wydziału) 2 Z 30 30 - - -
3 Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych  
6
 
Z/E
 
45
 
15
 
30
 
-
 
-
4 Sprawozdawczość instytucji finansowych 6 Z/E 30 15 15 - -
5 Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 45 15 30 - -
6 Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne  
5
 
Z/E
 
45
 
30
 
15
 
-
 
-
7 Seminarium magisterskie 4 Z 30 - - - 30
  RAZEM 30 - 240 120 90 - 30
  SEMESTR III
1 WDW (z oferty Wydziału) 2 Z 30 30 - - -
2 Finanse korporacyjne 7 Z/E 30 15 15 - -
3 Konsolidacja sprawozdań finansowych 7 Z/E 45 15 30 - -
4 Budżetowanie 8 Z/E 45 15 30 - -
5 Seminarium magisterskie 6 Z 30 - - - 30
  RAZEM 30 - 180 75 75 - 30
  SEMESTR IV
1 Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych 2 E 15 15 - - -
2 WDW (z oferty Wydziału) 1 Z 15 15 - - -
3 Badanie sprawozdań finansowych 6 Z/E 45 15 30 - -
4 Zarządzanie projektami informatycznymi  
2
 
Z
 
15
 
15
 
-
 
-
 
-
5 Przygotowanie projektów inwestycyjnych  
4
 
Z
 
30
 
15
 
15
 
-
 
-
5 Seminarium magisterskie 10 Z 30 - - - 30
6 Zarządzanie ryzykiem 5 Z 45 30 15    
  RAZEM 30 - 195 105 60 - 30
  RAZEM 120 - 810 435 285 - 90

* struktura przedmiotów i ilość godzin dla poszczególnych przedmiotów mogą ulec zmianie