Strona główna » Wycena nieruchomości
Kadra

Kadra studiów podyplomowych składa się zarówno z naukowców Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujących się w problematyce inwestycji i nieruchomości, jak i z praktyków zajmujących się wyceną nieruchomości, zarządzaniem, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości, która jest organizatorem studiów podyplomowych, otrzymała Certyfikat Europejskiej Rady Zawodów Rynku Nieruchomości – Conseil Europeen des Professions Immobiliere (www.cepi.be).

CEPI - Conseil Europeen des Professions Immobilieres, to międzynarodowa organizacja non-profit, która zrzesza najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Podstawowy cel CEPI to lobbying i analiza przepisów, a w szczególności dyrektyw i innych regulacji wydawanych przez struktury unijne, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek nieruchomości oraz podnoszenie poziomu i rozwoju usług jej członków.

Kierownik Studiów: dr hab. Dariusz Trojanowski, profesor UG w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości,
Sekretariat Studiów: mgr Wiesława Patecka.

Wykłady prowadzą między innymi:

 • dr inż. Małgorzata Rymarzak, licencjonowany zarządca nieruchomości, ekonomista
 • dr hab. Anna Wojownik-Filipkowska, prof. UG, ekonomista
 • inż. Henryk Macniak, rzeczoznawca maszyn i urządzeń
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • mec. Szymon Sędek, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości
 • dr inż. Marcin Szydlarski, rzeczoznawca majątkowy, nadleśniczy
 • mgr Mirosława Czaplińska, rzeczoznawca majątkowy, MRICS, ekonomista
 • dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG, rzeczoznawca majątkowy, ekonomista
 • inż. Karolina Krause-Brykalska
 • mgr Marcin Jekiel, specjalista z zakresu kosztorysowania, 
 • dr Ewelina Nawrocka, rzeczoznwca majątkowy 
 • dr Krzysztof Kowalke, specjalista z zakresu wyceny przedsiębiorstw