Strona główna » Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Sylwetki pracowników
 • Prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski - kierownik
  Zainteresowania naukowe:
  Problematyka projektowania systemów zarządzania i restrukturyzacji organizacji, w tym wykorzystania koncepcji zarządzania w organizacjach publicznych ostatnio w relacji do biznesowych. Szczególne zainteresowania obejmują zastosowanie outsourcingu w ochronie zdrowia.  
  Kierunki badań: 
  Systemy ochrony zdrowia i próba ich implementacji do warunków polskich, wykorzystanie koncepcji zarządzania w celu podniesienia efektywności funkcjonowania organizacji publicznych (ochrony zdrowia).
   
 • Prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka Sycz
  Zainteresowania naukowe:
  Zarządzanie projektami z funduszy Unii Europejskiej, analizy dotyczące innowacyjności i transferu technologii, gospodarki przestrzennej z punktu widzenia innowacyjności, wpływu funduszy strukturalnych na rozwój gospodarczy, rozwoju miast i regionów, obszarów metropolitalnych i ich strategii, a także zarządzania miastami i regionami.
  Kierunki badań:
  inteligentne specjalizacje, ekosystemy innowacyjne, innowacyjny rozwój regionalny, polityka innowacyjna, polityka rozwoju, zarządzanie procesem innowacyjnym na poziomie mikro, mezo i makro.
   
 • dr Mirosław Czapiewski
  Zainteresowania naukowe:
  Społeczne relacje pracodawca – pracobiorca, układy zbiorowe pracy, negocjacje i mediacje w procesie sporu.
  Kierunki badań: 
   
 • dr Marek Rutka
  Zainteresowania naukowe:
  Zachowania organizacyjne oraz kierunki rozwoju organizacji przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem relacji interpersonalnych. 
  Kierunki badań: 
  Klimat organizacyjny, relacje interpersonalne, zagadnienia związanych z motywacją i rozwiązywaniem konfliktów w organizacji. 
  Zrealizowane i będące w trakcie realizacji badania obejmują m.in.: kwestie komunikacji interpersonalnej wśród lekarzy, analizy klimatu organizacyjnego w placówkach ochrony zdrowia, oraz podejmowania decyzji związanych z ratowaniem życia i zdrowia w warunkach presji czasu. 
   
 • dr Piotr Zieliński
  Zainteresowania naukowe: 
  Prawo medyczne (w szczególności: prawne aspekty prowadzenia działalności leczniczej; przekształcenia własnościowe w ochronie zdrowia; odpowiedzialność prawna i deontologiczna osób wykonujących zawody medyczne; prawa pacjenta; konstrukcja i zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
  Bioprawo i bioetyka (prawne i etyczne implikacje rozwoju nauk biomedycznych, w szczególności zagadnienie autonomii woli pacjenta)
  Zarządzanie w ochronie zdrowia (w szczególności: zarządzanie podmiotami leczniczymi; rola menedżera w ochronie zdrowia; wybrane aspekty marketingu usług medycznych).
  Kierunki badań:
  Regulacje prawne dotyczące rozwoju biologii i medycyny.