Strona główna » Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Organizowane konferencje
Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia »

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami
publicznymi w kreowaniu jakości życia”

oraz

VII ZJAZD
KATEDR I ZAKŁADÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

 

18-20 wrzesień 2019
Sopot

 

Organizatorzy:

KONFERENCJA
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

VII ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański przy współudziale Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strona konferencji

Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia »

  

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy
z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zapraszają na Sympozjum naukowe

 

Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia

 

Patronat honorowy:

JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw.
Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Jacyna
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk

więcej