Strona główna » Event Manager
Absolwent:
  • Zna specyfikę różnych wydarzeń (artystycznych, sportowych, kulturalnych, korporacyjnych, itd.)
  • Posiada niezbędną wiedzę oraz kompetencje w zakresie planowania i ich realizacji
  • Potrafi samodzielnie opracować scenariusz, harmonogram i budżet wydarzenia
  • Nabywa umiejętność postrzegania wydarzeń jako produktów w ujęciu marketingowym
  • Potrafi określić interesariuszy oraz kreować wartość i pozytywne doświadczenia dla konsumentów
  • Umiejętnie wykorzystuje kanały komunikacji marketingowej stosowane w gospodarce cyfrowej
  • Posiada wiedzę potrzebną do zarządzania zespołem i pełnienia funkcji lidera projektu, jakim jest wydarzenie. Potrafi korzystać z praktycznych narzędzi event managera opartych na nowych technologiach
  • Zna standardy profesjonalnej współpracy z podwykonawcami i mediami, lokalnym samorządem, służbami porządkowymi,  zna podstawy protokołu dyplomatycznego i kluczowe przepisy prawne niezbędne przy realizacji eventów
  • Jest przygotowany do podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem
 
W toku studiów Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności potrzebne w trakcie pracy w branży eventowej.