Strona główna » Event Manager
Absolwent zna specyfikę różnych wydarzeń (artystycznych, sportowych, kulturalnych, korporacyjnych, itd.) i posiada niezbędną wiedzę oraz kompetencje w zakresie planowania i ich realizacji. Potrafi samodzielnie opracować scenariusz, harmonogram i budżet wydarzenia. Nabywa umiejętność postrzegania wydarzeń jako produktów w ujęciu marketingowym, potrafi określić interesariuszy oraz kreować wartość
i pozytywne doświadczenia dla konsumentów. Umiejętnie wykorzystuje kanały komunikacji marketingowej stosowane w gospodarce cyfrowej. Posiada wiedzę potrzebną do zarządzania zespołem i pełnienia funkcji lidera projektu, jakim jest wydarzenie. Potrafi korzystać z praktycznych narzędzi event managera opartych na nowych technologiach. Zna standardy profesjonalnej współpracy z podwykonawcami i mediami, lokalnym samorządem, służbami porządkowymi,  zna podstawy protokołu dyplomatycznego i kluczowe przepisy prawne niezbędne przy realizacji eventów. Jest przygotowany do podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. W toku studiów Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności potrzebne w trakcie pracy w branży eventowej.