Strona główna » Event Manager

Należy dostarczyć:

  • Formularz rekrutacyjny z  systemu IRK
  • Dyplom ukończenia studiów (wraz z oryginałem do potwierdzenia)

Źródło: Unsplash.com