Strona główna » Event Manager

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EVENT MANAGER

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UG

SEMESTR I

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Wymiar godzin

Forma zaliczenia

ECTS

W

Ć

W+Ć

Wprowadzenie do organizacji eventów

dr Anna Kalinowska-Żeleźnik

20

0

20

Zaliczenie

2

Łukasz Wysocki

Techniki planowania
i budżetowania projektów

dr Joanna Sadkowska

10

10

20

Zaliczenie

3

dr Mariusz Chmielewski

Marketing na rynku wydarzeń

dr hab. Robert Bęben, prof. nazdzw.

16

0

16

Zaliczenie

2

Paweł Orłowski

CX design w eventach

dr Anna Dziadkiewicz

0

6

6

Zaliczenie

2

Kompetencje menedżerskie
w kierowaniu zespołem

dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.

12

0

12

Zaliczenie

2

Protokół dyplomatyczny i savoir vivre podczas eventów

Piotr Juchniewicz

0

10

10

Zaliczenie

2

Podstawy zarządzania ryzykiem

dr Lech Jędrzejewski

8

0

8

Zaliczenie

2

Razem semestr I

66

26

92

 

15

SEMESTR II

Technika sceniczna

Paweł Skawiński

6

6

12

Zaliczenie

2

Elementy komunikacji marketingowej

dr Tomasz Dryl

6

6

12

Zaliczenie

2

dr Wioleta Dryl

Współpraca z mediami
i wystąpienia publiczne

mgr Liwia Delińska

8

8

16

Zaliczenie

2

Magdalena Kiljan

Organizacja i bezpieczeństwo wydarzeń

Joanna Pińska

6

6

12

Zaliczenie

2

Sławomir Michalczuk

Podstawy prawa dla event managera

dr hab., prof. UG Anna Machnikowska,

12

 

0

12

Zaliczenie

2

dr Dominika Mróz- Szarmach

mgr Olga Zinkiewicz

Realizacja eventu – warsztaty

opiekunowie warsztatów (praktycy z instytucji partnerskich)

0

14

14

Zaliczenie

1

Seminarium dyplomowe

dr hab. Robert Bęben, prof. nazdzw.

0

8

8

Zaliczenie

4

Razem semestr I

38

48

86

 

15

RAZEM

78

104

178

 

30