Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Władze instytutu
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi