Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
O nas
Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

Historia Katedry

Początki Katedry, a wcześniej Instytutu Organizacji i Zarządzania sięgają roku 1963, kiedy to Profesor Alfred Czermiński utworzył Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomiki Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej i objął jej kierownictwo. Reorganizacja Uczelni – powstanie w 1970 roku Uniwersytetu Gdańskiego – usytuowała Katedrę w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Wydziału Ekonomiki Produkcji.

Na początku lat 70-tych XX wieku nastąpiła reforma studiów ekonomicznych. Spowodowała ona wzrost liczby studentów oraz rozwój ilościowy i naukowy kadry. Z inicjatywy prof. dr hab. Alfreda Czermińskiego i dzięki jego niezwykłemu zaangażowaniu oraz umiejętnością organizacyjnym dobudowano skrzydło budynku, które do dziś zwane jest „Alfredówką”. W dniu 17 września 1973 roku powołano Instytut Organizacji i Zarządzania. Początkowo składał się on z czterech zakładów naukowo-dydaktycznych zatrudniających 25 pracowników naukowo-dydaktycznych i 5 pracowników administracyjno-technicznych. Grono osób budujących przez wiele lat Instytut obejmowało m.in. profesorów Małgorzatę Czerską, Halinę Czubasiewicz, Piotra Grajewskiego, Zbigniewa Krefta, Bogdana Nogalskiego, Aurelię Polańską, Ryszarda Rutkę.

Od wielu lat pracownicy katedry tworzą tzw. Sopocką Szkołę Zarządzania, czyli środowisko ekonomistów łączących psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi oraz strategią. Wyróżnikiem Szkoły jest koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania firmami i instytucjami.

Obecna struktura i zakres działania

Obecnie Katedrę Organizacji i Zarządzania, która jest największą katedrą na Wydziale Zarządzania, tworzy zespół 25 pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 1 osoba zatrudniona w sekretariacie katedry.

Nasi pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach i specjalnościach, w szczególności na specjalności HR w zarządzaniu organizacją, która jest naszą flagową specjalnością. Od wielu lat prowadzimy studia podyplomowe, obecnie są to: Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia, Podyplomowe Studia Menedżerskie, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym.

Badania naukowe prowadzone w katedrze skupiają się wokół aktualnych problemów zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W ostatnich latach realizowane projekty badawcze skupiały się m.in. wokół problemów:

  • zarządzania kapitałem ludzkim w ujęciu różnych generacji pracowniczych, zarządzania różnorodnością, satysfakcji pracowniczej
  • transformacji cyfrowej w kontekście zarządzania procesami, pracy zdalnej, czterodniowego tygodnia pracy, Lean Management, marnotrawstwa w projektach IT
  • myślenia strategicznego, wykorzystania koncepcji Ambidexterity, granic w zarządzaniu
  • innowacyjności regionów, przedsiębiorczej uczelni

Ważną aspektem naszej pracy jest umiędzynarodowienie naszych badań oraz dydaktyki. Nasi pracownicy prowadzą zajęcia dla studentów zagranicznych uczelni w ramach sojuszu SEA EU oraz programu Erasmus.