Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-12.00
pok. 114
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-12.00
pok. 114
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 112
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 112
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.00-11.00
pok. 113
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.00-11.00
pok. 113
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 116
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 111
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 111