Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konferencje
Aktualizacja: Czwartek, 22 marca 2018 roku, godz. 11:09
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG

 

CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, 
w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.
 
KOMITET NAUKOWY
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
 
Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 6-8.05.2015 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG

Strona internetowa konferencji: http://wzr.pl/modelowanie2015

 

CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

KOMITET NAUKOWY
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »

V KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 10-12.06.2013 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG
 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest również kształcenie młodych kadr naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego i ubezpieczeniowego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Dorota Ciołek – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »

IV KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 23-25.05.2011 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG
 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest również kształcenie młodych kadr naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego i ubezpieczeniowego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Dorota Ciołek – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
Mgr Tomasz Jastrzębski

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »
III KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 27-29.05.2009 roku
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »
II KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 28-31.05.2007 roku
Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego »
I KONFERENCJA NAUKOWA połączona z obchodami Jubileuszu Profesora Teodora Kulawczuka, Leźno 30.05.2005 roku