Strona główna » Zarządzanie procesami w biznesie
Instytut Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

Podyplomowe studia Zarządzanie procesami w biznesie

(Business Process Management)

Cel studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie

Celem głównym studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie jest przygotowanie kadry kierowniczej, projektantów i właścicieli procesów biznesowych do identyfikacji, formalizacji, opomiarowania, zarządzania i doskonalenia procesami biznesowymi oraz zarządzania organizacją procesową.

Dlaczego warto wybrać Zarządzanie procesami w biznesie?

 • Program studiów odpowiadający na wyzwania współczesnego rynku pracy
 • Program studiów został opracowany we współpracy z praktykami
 • Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego oraz doświadczonych praktyków pracujących w międzynarodowych organizacjach
 • Materiały do wybranych przedmiotów w cenie studiów (wybrane prezentacje, materiały z wykładów i książki dot. zarządzania procesami)

W trakcie studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie absolwenci zdobędą wiedzę i kwalifikacje umożliwiające:

 • podnoszenie efektywności działania organizacji i wykorzystania posiadanych zasobów, poprzez implementację elementów podejścia procesowego w zarządzaniu,
 • modelowanie i optymalizację procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • ocenę osadzenia modeli biznesowych w praktyce gospodarczej oraz projektowanie modeli biznesowych i hybrydowych modeli biznesowych,
 • kalkulację kosztów działań w procesach biznesowych w organizacji,
 • ocenę poziomu dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji,
 • projektowanie i zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi w warunkach organizacji procesowej,
 • identyfikację zjawiska prosumpcji na rynku i projektowanie działań marketingowych oraz procesów zgodne z oczekiwaniami prosumentów,
 • poszukiwanie nowej wiedzy w warunkach następujących zmian wywołanych turbulentnym otoczeniem rynkowym organizacji,
 • poszukiwanie w przyszłości nowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzi i technologii informatycznych umożliwiających zarządzanie procesami w organizacji.