Strona główna » Zarządzanie procesami w biznesie

Podyplomowe studia Zarządzanie procesami w biznesie

(Business Process Management)

Kontakt

Instytut Organizacji i Zarządzania

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

 

Kierownik studiów

Zarządzanie procesami w biznesie

dr inż. Piotr Sliż

e-mail: piotr.sliz@ug.edu.pl

 

Obsługa administracyjna studiów podyplomowych

mgr Irena Spionek - pok. 318,

mgr Karolina Górska - pok. 322

tel.: +48 58 523 14 17, +48 58 523 11 75

e-mail: oiz.wzr@ug.edu.pl