Strona główna » Zarządzanie procesami w biznesie
Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

Podyplomowe studia Zarządzanie procesami w biznesie

(Business Process Management)

Rekrutacja i czesne

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów:

>>> https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web <<<

Kluczowe daty w procesie rekrutacji:

  • Rejestracja w IRK:  do dnia 10.01.2020r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: do dnia 20.02.2019r.
  • Termin zakończenia rejestracji internetowej - 20.02.2020r.
  • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: dn. 21.02.2020r.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  • Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
  • Zdjęcie legitymacyjne.

Dokumenty należy składać w Biurze Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 318, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, tel. (058) 523 14 17, tel/fax (058) 523 11 75, e-mail: oiz.wzr@ug.edu.pl lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.

Opłaty:

  • Studia podyplomowe Zarządzanie procesami w biznesie trwają 2 semestry.
  • Wysokość opłaty za studia − 4500,00 zł (1 semestr - 2250 zł)
  • Możliwość płatności w dwóch ratach – na początku każdego z semestrów.

 

Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnej recenzji promotora, absolwent otrzymuje

UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH