Strona główna » Zarządzanie procesami w biznesie

Podyplomowe studia Zarządzanie procesami w biznesie

(Business Process Management)

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych będą prowadzone przez: 3 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego, 6 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta oraz 2 asystentów. W tym miejscu trzeba podkreślić, że znaczna część kadry posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Ponadto zajęcia realizowane będą z udziałem 3 praktyków (jeden ze stopniem naukowym doktora), posiadających szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji procesowych i projektowych w organizacjach międzynarodowych.

Prof. zw. dr. hab. Piotr Grajewski – wieloletni członek dyrekcji Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony konsultant wykonujący samodzielnie, a także w zespołach konsultingowych i badawczych wiele prac na rzecz praktyki gospodarczej, w tym wdrożeń rozwiązań z zakresu organizacji ukierunkowanych na zarządzanie procesowe. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym trzech książek poświęconych projektowaniu organizacji i zarządzaniu organizacjami o charakterystykach procesowych.

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce jakości i zarządzania jakością, w ujęciu koncepcji, modeli, metod i narzędzi. Autorka ponad 200 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członkini Komitetu Nauk Towaroznawczych przy Polskiej Akademii Nauk. Laureatka Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii Nauka.Konsultant, ekspert i szkoleniowiec w ramach wielu inicjatyw krajowych na rzecz wdrażania podejść projakościowych w organizacjach różnego typu – w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji lokalnej oraz w podmiotach leczniczych. Posiada doświadczenie jako auditor wiodący systemów zarządzania jakością, na bazie wieloletniej współpracy z Lloyd’s Register Quality Assurance. Przewodnicząca Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości.Aktualnie kierownik projektu pt. PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dr hab. Agnieszka Anna Szpitter, prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego oraz doradca biznesu. Zajmuje się zarządzaniem procesami i projektami, rozwiązaniami Business Process Management, pomaganiem organizacjom w zapewnianiu doskonałości procesowej i projektowej w zintegrowanym, zapewniającym współdziałanie i kontrolowanym środowisku bez względu na granice funkcjonalne i poziom dojrzałości. Stosuje praktyczne zastosowanie Business Process Management z wykorzystaniem narzędzi do mapowania, analizowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych (z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Adonis, iGrafx), łącząc główne obszary zarządzania: IT, analizy biznesowe, inicjatywy procesowe i projektowe w celu uzyskania poprawy efektywności. Zajmuje się narzędziami do dokumentacji, modelowania procesów biznesowych i analiz biznesowych np.: modele procesów, modele Swimline, modele BPMN, diagramy VSM. Realizuje projekty badawcze dla praktyki gospodarczej i prowadzi wykłady z zarządzania projektami i mierzenia procesów pracy.

Dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, adiunkt z habilitacją na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury. Specjalizacja w dziedzinie zarządzania procesem innowacyjnym, zarządzania projektami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych: książek, artykułów, raportów. Koordynator i/lub ekspert w około 100 projektach badawczo-rozwojowych finansowanych / współfinansowanych przez OECD, Komisję Europejską, VI i VII Program Ramowy UE, fundusze strukturalne UE w Polsce, NCN, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju / Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Agencję Rozwoju Przemysłu, urzędy marszałkowskie wielu województw i inne.

Dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 związany z trójmiejskim środowiskiem akademickim. Od 2009 roku związany jest na stałe w Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Był wielokrotnym kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość współfinansowanych z EFS, prowadzi zajęcia na wielu innych kierunkach studiów podyplomowych. Posiada szerokie doświadczenie badawcze i konsultingowe w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym. Aktualnie prowadzi badania naukowe na temat zastosowania Kaizen i Lean Management w polskich przedsiębiorstwach. Realizował również wiele szkoleń i projektów Lean Management/Kaizen w praktyce.

Dr inż. Dorota Jendza – menedżer z piętnastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu małymi i średnimi organizacjami. Ukończyła studia "Psychologii społecznej" oraz roczny kurs psychologii zorientowanej na proces. W pracy zawodowej i badawczej łączy zagadnienia psychologii i zarządzania. Badaczka granic i dysfunkcji organizacyjnych. Dusza mediatora wspierającego proces rozwiązywania konfliktów i łagodzącego napięcia grupowe.

Dr Wojciech Machel – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz  ekspert w kilkunastu projektach doradczych, szkoleniowych i badawczych realizowanych dla przedsiębiorstw oraz jednostek sektora publicznego (w tym EFS).  Autor projektów szkoleniowych i doradczych z zakresu strategii i kultury organizacji oraz modeli biznesu. Od 9 lat wykładowca na studiach MBA.

Dr inż. Piotr Sliż adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w ocenie dojrzałości procesowej organizacji oraz implementacji nowoczesnych technologii informatycznych w organizacjach zorientowanych procesowo. Autor publikacji naukowych związanych z projektowaniem organizacji procesowych, transformacją organizacji z funkcjonalnych w procesowe, metodami opomiarowania procesów z wykorzystaniem metod statystycznych oraz implementacji technologii sztucznej inteligencji, robotics process management, data-ming w organizacjach procesowych. Ponadto autor wielu międzynarodowych badań w zakresie oceny dojrzałości procesowej organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Association of Business Process Management Professional International oraz Association for Computing Machinery. Doświadczony konsultant w zakresie usprawnienia procesów biznesowych, analiz procesów posprzedażnych, audytów procesów gwarancyjnych w sektorze motoryzacyjnym w Europie.

Mgr Liwia Delińska – doktorantka i pracownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania. Doświadczenie marketingowe zdobywała współpracując z agencjami AVOCADO Grupa Reklamowa 360° oraz you'll marketing & branding. Autorka insightów, analiz rynku, komunikacji w mediach społecznościowych oraz strategii marketingowych dla firm z różnych branż. Prowadziła prelekcje, warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu komunikacji marketingowej w Strefie Startup w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Mgr Paweł Grajewski – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany Scrum Master, związany z zarządzaniem w branży nieruchomości oraz w branży IT, która stała się główną inspiracją do zgłębiania wiedzy na temat zwinnego podejścia do zarządzania organizacjami.

Mgr Marcin Kaczyński – absolwent UMCS w Lublinie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Informatyka, MBA IT na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant Międzywydziałowych studiów doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.  Kierownik projektu z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami IT, certyfikowany  w metodykach kaskadowych - PRINCE2 Practitioner, PMP oraz zwinnych - PMI-ACP. Kierował projektami IT wdrożeń systemów ERP – SAP, MS Dynamics AX oraz systemów IT wytwarzanych na zamówienie klientów. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi, rozproszonymi na całym świecie.

Mgr Piotr Zieliński – prawnik, asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym i bioprawie. Członek World Association for Medical Law w Gandawie oraz European Association of Health Law w Edynburgu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach adwokackich i adwokacko-radcowskich, sądzie i prokuraturze, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Departamencie  Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Laureat wielu prestiżowych nagród i stypendiów, w tym tytułu „najlepszego studenta województwa pomorskiego w 2014 roku”  w Konkursie Czerwonej Róży, Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena oraz tytułu „nauczyciela akademickiego roku 2018” w Plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”.