Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kształtowaniu jakości życia

KONFERENCJA NAUKOWA
„Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami
publicznymi w kreowaniu jakości życia”

oraz

VII ZJAZD
KATEDR I ZAKŁADÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

 

18-20 wrzesień 2019
Sopot

 

Organizatorzy:

KONFERENCJA
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

VII ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański przy współudziale Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowi
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Aldona Glińska - Neweś , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański w Gdańsku
prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Albert Mnacakanian, Bałtycki Instytut Ekonomiki i Finansów w Kaliningradzie
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański w Gdańsku
prof. dr hab. Czesław Zając, AE Wrocław
dr hab. Joanna Cygler, prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. Uniwersytet Gdański w Gdańsku
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw.  UE Kraków
dr hab. Monika Dobska, prof. UEP, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Wiesław Golnau, prof. nadzw. Uniwersytet Gdański w Gdańsku
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański w Gdańsku
dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Anna Rakowska, prof. nadzw. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. nadw. Uniwersytet Gdański w Gdańsku
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. nadzw. Szakołą Główna Handlowa
dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański w Gdańsku
dr hab. Maria Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Elżbieta Wojnicka Sycz, prof. nadzw. Uuniwersytet Gdański w Gdańsku

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw., UG  - Przewodniczący
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, UE Katowice - V-ce Przewodnicząca
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw.  UE Kraków – V-ce Przewodniczący
dr Jędrzej Strumiłło
dr Beata Wierzbicka
dr Martyna Wronka – Pośpiech
dr Marek Rutka
dr Emilia Dobrowolska
dr Wojciech Machel
mgr Piotr Zielinski