Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem:


NADZÓR KORPORACYJNY JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR BADAWCZY


Termin konferencji: 01-02 czerwca 2023

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie 

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot