Strona główna » Katedra Rachunkowości
O nas
Katedra Rachunkowości
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 23
129

Początki

Katedra Rachunkowości jako samodzielna jednostka organizacyjna istnieje od 1950 r. Początkowo, w formie Sekcji Rachunkowości na Wydziale Finansowym Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, następnie już jako Katedra Rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, a od 1970 r. w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecna struktura

Aktualnie Katedra Rachunkowości funkcjonuje w dwóch zakładach: Rachunkowości Finansowej i Zarządczej i zatrudnia 23 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz jedną osobę na etacie specjalisty.

Istotne osiągniecia

Jako jedna z niewielu w kraju, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego posiada akredytację ACCA na wszystkie dziewięć egzaminów poziomu Fundamentals (F1 - F9).

Od 2001 r. Katedra Rachunkowości UG wraz z Sopocką Szkołą Wyższą jest corocznie organizatorem Ogólnopolskich Seminariów Doktorskich Rachunkowości i Finansów.

Pracownicy Katedry Rachunkowości brali udział w realizacji zarówno grantów badawczych finansownych przez Narodowe Centrum Nauki, jak i projektów finansowanych przez fundusze Unii Eurpejskiej.

W roku akademickim 2014/2015 w Katedrze Rachunkowości realizaowano projekt Menadżer Jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, który z miał na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów Wydziału Zarządzania poprzez organizację płatnych staży, szkoleń i spotkań z pracodawcami.

Badania naukowe

Badania naukowe Katedry Rachunkowości koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  1. uwarunkowania kulturowe rachunkowości,
  2. rachunkowość środowiskowa,
  3. rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek sektora  publicznego,
  4. efektywność rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie,
  5. kierunki doskonalenia metod rachunkowości zarządczej.

Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje następujące specjalności:

  1. Rachunkowość (studia stacjonarne  i niestacjonarne I i II stopnia)
  2. Rachunkowość ACCA (studia stacjonarne II stopnia),
  3. Biegły rewident (studia niestacjonarne II stopnia).

Kształcimy także na studiach podyplomowych:

  1. Rachunkowość i Podatki,
  2. Rachunkowość ACCA,

oraz na studiach doktoranckich.