Strona główna » Katedra Rachunkowości
Konferencje
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021 »

Szanowni Państwo!

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości, który w 2021 r. z powodu trudnej sytuacji pandemicznej odbędzie się w trybie zdalnym.

Tytuł przewodni konferencji „Kierunki rozwoju rachunkowości”.

 

Wobec dynamicznych przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie, chcemy poszukiwać odpowiedzi na szereg pytań: na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie rachunkowość, jakie cele powinna osiągać i jakie funkcje realizować w globalnej gospodarce, jakie jest miejsce nauki rachunkowości w dziedzinie nauk społecznych, w którym kierunku ewoluuje współczesna rachunkowość. Pragniemy także przeanalizować wyzwania, jakie stawia przed rachunkowością pandemia i będący jednym z jej skutków kryzys ekonomiczny.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

  • nauka rachunkowości,
  • regulacje prawne w obszarze sprawozdawczości finansowej,
  • audyt,
  • rachunkowość zarządcza,
  • dydaktyka rachunkowości,
  • technologie informatyczne w rachunkowości.

Obok głównego nurtu dyskusji planujemy ponadto sesje równoległe, gdzie Autorzy najciekawszych artykułów będą mieli okazje przedstawić wyniki zakończonych badań.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://ozkr2021.syskonf.pl/

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021 został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz