Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
(+48 58) 523 11 56
202a
w dniu 30.09.2022 godz. 16.00-17.00