Strona główna » Zarządzanie projektami IT
Rekrutacja

Sylwetka kandydata

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów (licencjat).
Studia skierowane są zarówno do osób, które obecnie zajmują się realizacją projektów IT oraz do osób decydujących o wsparciu organizacji poprzez projekty IT, jak i osób, które planują pracę w projektach w przyszłości. Tematyką studiów powinni być zainteresowani: pracownicy działów IT, osoby planujące start-up w obszarze IT, właściciele i pracownicy MŚP (również z poza branży IT), osoby, które chciałyby efektywniej współpracować z działem IT oraz wszystkie osoby którym zależy na rozwinięciu kompetencji kierowniczych w obszarze zarzadzania projektami, jak i umiejętności pracy w zespole projektowym.

Zasady naboru

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Minimalnie: 25 osób
Maksymalnie: 30 osób

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
- własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe (wg wzoru);
- zdjęcie legitymacyjne;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK. https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

Etapy:

  1. Rejestracja w IRK od 19.03.2021 do 29.09.2021 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 30.09.2021 r.
  3. Miejsce składania dokumnetów: Wydział Zarządzania UG, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 129 mgr Emilia Dmochowska, tel. 58 523 14 92
  4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 01.10.2021 r.