Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Kontakt

Kontakt:

Sekretarze Konferencji:


Dr Beata Wierzbicka
e-mail: bebicka@o2.pl

Dr Jędrzej Strumiłło
e-mail: jedrzej.strumillo@ug.edu.pl

Tel.: (+48 58) 523 13 67