Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Cel konferencji

Celem konferencji jest wskazanie roli i znaczenia instytucji publicznych i sposób zarządzania nimi jako aktywnych uczestników i kreatorów jakości życia społecznego. Polska zajmuje obecnie 26 miejsce na świecie pod względem jakości życia, gdzie oprócz wskaźników ekonomicznych bierze się pod uwagę aspekty związane ze sferą publiczną, za którą odpowiedzialne są m.in. instytucje publiczne.

Oprócz celu naukowego, naszym zamierzeniem jest, aby ta konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń i pomysłów/koncepcji środowiska naukowego jak i zarządzających instytucjami publicznymi. Mamy nadzieję, że forum to będzie asumptem do uporządkowania terminologii, wypracowania wspólnych metod i narzędzi badawczych w obszarze zarządzania instytucjami publicznymi czy nawet szerzej – zarządzania publicznego. Dlatego też z konferencją związany jest VII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego. Lista poprzednich zjazdów znajduje się na stronie Polskiej Sieci Zarządzania Publicznego

 

W ramach Zjazdu Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego jest przewidziana odrębna sesja adresowana dla młodych naukowców, głównie doktorantów, mająca na celu omówienie ich koncepcji badawczych zarówno dla prac awansowych, jak i na potrzeby innych publikacji. Podczas tej sesji będzie można otrzymać informację zwrotną o publikacji od innych uczestników Zjazdu. Gwarantowany czas na dyskusję propozycji tematu to 30 minut. 

 

Niezależnie od powyższego będzie zorganizowana sesja plakatowa (posterowa) dla młodych naukowców. Ta forma oferuje swobodniejszą formę prezentacji wyników. Obecność autorów posterów jest obowiązkowa w wyznaczonym czasie konferencji. Szczegółowe wytyczne dotyczące sesji posterowej będą umieszczone na stronie konferencji.