Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Opłaty

Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 950 zł  – opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator), uczestnictwo w obradach, wyżywienie, poczęstunek podczas przerw, imprezy towarzyszące, publikacja referatu konferencyjnego (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji), certyfikat uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane a materiały zostaną przesłane pocztą.

Termin opłat

Wpłaty prosimy kierować do dnia 10 września 2019 r.
na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: K229-19 + Imię i nazwisko uczestnika (bardzo ważne!!!!!!)