Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia dla studentów
Egzamin standardowy z języka angielskiego WZR II rok SSL »

Egzamin standardowy z języka angielskiego WZR II rok SSL

 

Egzamin standardowy z języka angielskiego dla II roku SSL (kierunki: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria)

odbędzie się 18 czerwca 2024 o godzinie 9:00, w salach:

 

Sala

Grupa lektoratowa

Lektor

C-20

A/206/22

mgr Renata Korzeniowska

A/207/22

mgr Renata Korzeniowska

A/212/22

mgr Izabela Śliwińska

C-9

A/200/22

mgr Piotr Radzikowski

A/203/22

mgr Joanna Makara

A/204/22

mgr Rafał Kuleta

A/205/22

mgr Rafał Kuleta

A/208/22

mgr Emilia Krzywańska-Frankowska

A/209/22

mgr Emilia Krzywańska-Frankowska

A/210/22

mgr Zbigniew Wałowski

A/211/22

mgr Zbigniew Wałowski

A/213/22

mgr Małgorzata Szczepaniak

A/214/22

mgr Małgorzata Szczepaniak

A/215/22

mgr Joanna Makara

 

Uwaga Gr S11-01 »

Uwaga Gr S11-01

Ćwiczenia z Rachunkowości finansowej zostają przełożone z 20.05.2024 r. na 03.06.2024 r. na godz. 13.30-15.00 sala B-4

Egzamin standardowy z języka angielskiego WZR II rok SSL »

Egzamin standardowy z języka angielskiego WZR II rok SSL

 

Egzamin standardowy z języka angielskiego dla II roku SSL odbędzie się 18 czerwca 2024r. o godzinie 9:00.

Do egzaminu przystępują następujące grupy dziekańskie:

FiR:

S21-31

S21-51

S21-52

S21-53

IiE:

S22-41

S22-42

Zarządzanie:

S23-11

S23-21

S23-25

S23-26

S23-51

S23-15

 

Informacja o salach zostanie podana studentom odpowiednio wcześniej przez lektorów prowadzących zajęcia.

Wykład do wyboru dla studentów I roku kier. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia »

UWAGA !

Studenci I roku kier. Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia

Wykład do wyboru 'Ekonomika zdrowia w praktyce' prowadzony przez Panią dr hab. Katarzynę Kolasę dla studentów I roku kier. Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia zostanie zrealizowany w nastepujących terminach:

  • 10/05/2024 - piątek II tydzień, godz. 11.30-14.15 (3h) sala B-23
  • 16/05/2024 - czwartek I tydzień, godz. 12.15-15.00 (3h) sala C-3
  • 17/05/2024  - piątek I tydzień, godz. 8.45-11.15 (3h) sala 409
  • 20/05/2024 - poniedziałek II tydzień, godz. 15.15-17.45 (3h) sala 310
  • 27/05/2024 - poniedziałek I tydzień, godz. 15.15-17.45 (3h) sala 310

Język wykładowy - angielski.

Konsultacje z dr. Bartoszem Nowakiem »

 

Konsultacje z dr. Bartoszem Nowakiem odbywają się w czwartki w godz. 11:00-12:00
w sali 224

podział tygodni - semestr LETNI 2023/2024 »
  semestr LETNI 2023/2024  
       
  tydzień I tydzień II  
  19.02-25.02.2024 26.02-03.03.2024  
  04.03-10.03.2024 11.03-17.03.2024  
  18.03-24.03.2024 25.03-31.03.2024  
  01.04-07.04.2024 08.04-14.04.2024  
  15.04-21.04.2024 22.04-28.04.2024  
  29.04-05.05.2024 06.05-12.05.2024  
  13.05-19.05.2024 20.05-26.05.2024  
  27.05-02.06.2024 03.06-07.06.2024  
  10.06.2024    
       
       
  I połowa semestru II połowa semestru  
  19.02.2024-21.04.2024 22.04.2024-10.06.2024  
       
Konsultacje z dr Mariolą Łuczak w semestrze letnim 23/24 »

Konsultacje z dr Mariolą Łuczak w semestrze letnim 2023/2024 odbędą się w formie zdalnej:

Środa I tydzień godzina 8.30-9.30
Środa II tydzień godzina 11.30-12.30

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRkZTRmMWYtODQyOC00Yjk1LWFiZmQtMzlkZmJkYjAyZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227d142c33-7d34-48de-a3a5-43d82c118b0d%22%7d