Strona główna » Studia
Studia
Egzaminy i zaliczenia

prof. uczelni, dr hab. Paweł Antonowicz
 • Zarządzanie strategiczne [w]
 • gr.: S51-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S51-05
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S51-15
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S52-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S52-11
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

dr Dorota Banaszkiewicz
 • Statystyczne badania rynkowe [ćw]
 • gr.: S51-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Adam Barembruch
 • Doradztwo finansowe [w]
 • gr.: S51-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Poniedziałek 22.02.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala 301
  Z
  termin drugi

 • Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych [ćw]
 • gr.: S51-01
  Środa 27.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Robert Bęben
 • Prawne i etyczne aspekty marketingu [w]
 • gr.: S53-05
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Kamila Bielawska
 • Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń [w]
 • gr.: S54-01
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia w polityce społecznej [w]
 • gr.: S44-01
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Małgorzata Broniewska

dr Dorota Buchnowska
 • Customer Knowledge Management [lab]
 • gr.: S52-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych [w]
 • gr.: S52-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Informatyka ekonomiczna [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-06
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Grzegorz Bucior
 • Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

dr Mariusz Chmielewski

mgr Ewa Chrostowska

mgr Marta Chylińska
 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Środa 27.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-11
  Środa 27.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Czwartek 25.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Czwartek 25.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-11
  Czwartek 25.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Dorota Ciołek
 • Analizy regionalne [ćw]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 114
  Z
  termin pierwszy

 • Analizy regionalne [w]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 114
  Z
  termin pierwszy

mgr Mirosława Czaplińska
 • Wycena nieruchomości nietypowych [w]
 • gr.: S53-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • Otoczenie biznesu [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 27.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Przedsiębiorczość [ćw]
 • gr.: S43-31
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [w]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 19.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami UE [ćw]
 • gr.: S53-31
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Halina Czubasiewicz

mgr Liwia Delińska

dr Emilia Dobrowolska
 • Zarządzanie innowacjami [w]
 • gr.: S43-11
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-11
  Środa 24.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Tomasz Dryl

dr Wioleta Dryl

dr Andrzej Dżuryk
 • Risk Management in Finance [w]
 • gr.: S51-20
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-20
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  E
  termin drugi

dr Paweł Galiński
 • Local government finance in Europe [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Anna Gierusz
 • Statystyczna analiza decyzji [lab]
 • gr.: S42-11
  Piątek 15.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 231
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Maciej Gierusz
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [ćw]
 • gr.: S51-21
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-22
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

dr Juliusz Giżyński

dr Barłomiej Gliniecki

dr Anna Golec

prof. uczelni, dr hab. Wiesław Golnau
 • Podstawy wynagradzania pracowników [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 12.01.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala 407
  Z
  termin pierwszy

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka

dr Karolina Gościniak
 • MSSF [ćw]
 • gr.: S41-21
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • MSSF [w]
 • gr.: S41-21
  Wtorek 16.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 16.00-17.45
  sala online
  E
  termin drugi

prof. dr hab. Piotr Grajewski
 • Zarządzanie procesami [w]
 • gr.: S53-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Maciej Hyży
 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • gr.: S51-15
  Środa 03.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Beata Jackowska
 • Statystyka z demografią [w]
 • gr.: S44-01
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Maria Jastrzębska
 • Finanse publiczne II [w]
 • gr.: S41-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Środa 10.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Środa 10.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  E
  termin pierwszy

mgr Tomasz Jastrzębski
 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-02
  Piątek 22.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-31
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

dr inż. Przemysław Jatkiewicz

dr Tomasz Jurkiewicz
 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • gr.: S53-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 09.45-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Patryk Kaczmarek
 • M and A and Corporate Restructuring [ćw]
 • gr.: S51-20
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • M and A and Corporate Restructuring [w]
 • gr.: S51-20
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Marek Kalinowski

dr Anna Kamińska-Stańczak

prof. uczelni, dr hab. Tomasz Kawka

dr Tomasz Kąkol

dr Urszula Kęprowska

dr Katarzyna Koleśnik

dr Olga Komorowska

prof. uczelni, dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 • Corporate failures. Reasons, Prediction and Prevention [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 210
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-05
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-15
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

mgr Paweł Korcz

mgr Beata Kotowska
 • Working Capital Management [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Cyryl Kotyla

dr Dorota Kowalczyk
 • Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków [w]
 • gr.: S41-01
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Nadzór finansowy [w]
 • gr.: S51-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi [w]
 • gr.: S51-01
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Krzysztof Kowalke
 • Inwestycje w instrumenty pochodne [ćw]
 • gr.: S53-01
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 23.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Wtorek 23.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Arkadiusz Kozłowski
 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • gr.: S51-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-22
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Excel dla zaawansowanych [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Czwartek 25.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Komputerowa analiza danych [w, wdw]
 • gr.: S54-01
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Metoda reprezentacyjna [w]
 • gr.: S42-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Statystyczna analiza decyzji [w]
 • gr.: S42-11
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 08.45-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

dr Wojciech Kozłowski
 • Finanse korporacyjne [w]
 • gr.: S51-21
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 10.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-22
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 10.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 12.15-15.00
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S51-22
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 12.15-15.00
  sala online
  E
  termin drugi

mgr Rafał Kramer

mgr Zuzanna Kraus
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [ćw]
 • gr.: S43-06
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

mgr Patrycja Krauze-Maślankowska
 • Informatyka w administracji [w]
 • gr.: S52-05
  Środa 03.02.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa [ćw]
 • gr.: S43-05
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [ćw]
 • gr.: S43-05
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [w]
 • gr.: S43-05
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Poniedziałek 22.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 22.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S43-05
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

dr Sławomir Kujawa

dr Jarosław Kujawski
 • Budżetowanie [ćw]
 • gr.: S51-21
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 11.30-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-22
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 11.30-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S51-22
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

dr Lech Kujawski

prof. uczelni, dr hab. Przemysław Lech
 • Ekonomiczna ocena projektów informatycznych [w]
 • gr.: S41-15
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Anna Lenart
 • System SAP ERP [w]
 • gr.: S42-05
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-29
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-06
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-29
  E
  termin pierwszy

dr Błażej Lepczyński

dr Wojciech Machel

prof. uczelni, dr hab. Ewa Majerowska

dr inż. Ewa Malinowska
 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.A]
 • gr.: S53-05
  Środa 20.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 20.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 20.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 22.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.B]
 • gr.: S53-06
  Środa 20.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 27.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 009
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Bartosz Marcinkowski

dr Olga Martyniuk
 • Podstawy audytu wewnętrznego [w]
 • gr.: S51-01
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jacek Maślankowski
 • Business Outcomes of Big Data Analysis [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-06
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [w]
 • gr.: S42-05
  Środa 03.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-06
  Środa 03.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Środa 03.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

 • Systemy Business Intelligence [lab]
 • gr.: S52-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Monika Mazurowska

prof. uczelni, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Analiza rynku [ćw]
 • gr.: S52-11
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Środa 27.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [lab]
 • gr.: S42-11
  Czwartek 28.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [w]
 • gr.: S42-11
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 • Badania operacyjne [w]
 • gr.: S42-05
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-06
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-05
  Środa 03.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S42-06
  Środa 03.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Analiza rynków finansowych II [w]
 • gr.: S52-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Ekonometria finansowa [w]
 • gr.: S52-01
  Środa 03.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Środa 03.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S52-11
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-11
  Środa 03.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Środa 03.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Środa 24.02.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-01
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  gr.: S43-02
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-05
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-11
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S43-31
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach [w]
 • gr.: S42-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 17.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Krzysztof Najman
 • Big Data [w]
 • gr.: S42-11
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Metody sztucznej inteligencji [w]
 • gr.: S52-11
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Ewelina Nawrocka

dr Sabina Nowak
 • Ekonometria dynamiczna [ćw]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S42-01
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  gr.: S42-11
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

 • Ekonometria dynamiczna [w]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

mgr Adam Ostrowski

dr Marta Penczar
 • Bankowość II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala 211
  E
  termin pierwszy

dr Piotr Pisarewicz
 • Cyber war, cyber crime - new challenges for the global finance security [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Frauds, crimes and misseling - the dark side of the international financial market [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Investment, corporate, retail and private banking principles [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń [w, I poł.sem]
 • gr.: S44-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [w, I poł.sem]
 • gr.: S54-01
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

dr Renata Płoska

dr Agnieszka Pobłocka
 • Reasekuracja i koasekuracja [ćw]
 • gr.: S54-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Reasekuracja i koasekuracja [w]
 • gr.: S54-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Piotr Porzuczek

dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia [w]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-11
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-02
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-05
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-06
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-11
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S43-31
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  E
  termin drugi

dr Joanna Próchniak
 • Venture Capital [ćw]
 • gr.: S43-31
  Piątek 15.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

mgr Katarzyna Raca

dr Sławomir Radomski

prof. dr hab. Jacek Rybicki
 • Zarządzanie strategiczne [ćw]
 • gr.: S53-05
  Niedziela 13.12.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Niedziela 13.12.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Rymarzak
 • Zarządzanie nieruchomościami [ćw]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 11.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 11.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie nieruchomościami [w]
 • gr.: S43-02
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Joanna Sadkowska
 • Project Management in Practice- workshop [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

mgr Jędrzej Siciński
 • Zarządzanie strategiczne [ćw]
 • gr.: S53-01
  Środa 03.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 03.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II [ćw]
 • gr.: S53-31
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II [w]
 • gr.: S53-31
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Siemionek
 • Alternative investments in risk management [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • International Financial Markets and Institutions [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 28.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań

mgr Marta Sikorska

dr Grzegorz Sikorski
 • Kodeks spółek handlowych [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 07.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Czwartek 25.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Sylwia Silska-Gembka

dr inż. Piotr Sliż

dr Ewa Spigarska
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [w]
 • gr.: S51-21
  Środa 17.02.2021
  godz.: 11.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-22
  Środa 17.02.2021
  godz.: 11.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa II [w]
 • gr.: S41-01
  Czwartek 28.01.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Czwartek 28.01.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Czwartek 28.01.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [w]
 • gr.: S41-15
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jędrzej Strumiłło
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Sebastian Susmarski

prof. uczelni, dr hab. Arleta Szadziewska
 • Rachunek kosztów II [w]
 • gr.: S41-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-05
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S41-15
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

dr Krzysztof Szczepaniak
 • Evaluation of Investment Project [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje w innowacje [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Adam Szczęch

prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Szpitter
 • Techniki mierzenia procesów pracy [ćw]
 • gr.: S53-11
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki mierzenia procesów pracy [w]
 • gr.: S53-11
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami i programami [w]
 • gr.: S53-11
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Dawid Szramowski
 • Analiza instytucji kredytowych [w]
 • gr.: S41-05
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S53-01
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Czwartek 04.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-05
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-15
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-11
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.A]
 • gr.: S53-02
  Środa 20.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 27.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.B]
 • gr.: S53-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 27.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 27.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Karol Śledzik

mgr Izabela Śliwińska

prof. uczelni, dr hab. Jarosław Waśniewski
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-11
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Beata Wierzbicka

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
 • Investment in City Development [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 03.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków [w]
 • gr.: S53-01
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

prof. uczelni, dr hab. Henryk Woźniak
 • Polityka pieniężna [w]
 • gr.: S41-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 10.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Monika Woźniak

prof. dr hab. Stanisław Wrycza
 • Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie [w]
 • gr.: S42-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Informatyka ekonomiczna [w]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-06
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Beata Zackiewicz-Brunke
 • Rachunek kosztów II [ćw]
 • gr.: S41-15
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 09.45-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Rachunek kosztów [ćw]
 • gr.: S41-21
  Poniedziałek 08.02.2021
  godz.: 09.45-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Środa 03.03.2021
  godz.: 12.15-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów [w]
 • gr.: S41-21
  Wtorek 09.02.2021
  godz.: 11.30-14.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Środa 03.03.2021
  godz.: 12.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Anna Zamojska
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala 111
  Z
  termin pierwszy

 • Portfolio Management [ćw]
 • gr.: S51-20
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Portfolio Management [w]
 • gr.: S51-20
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Jacek Zaucha

dr Aleksandra Żurawik