Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Godziny otwarcia dziekantu ds. praktyk studenckich »

Składanie porozumień, skierowań, wniosków o ubezpieczenie odbywa się w pokoju 121 u Pani mgr Joanny Sachetti (joanna.sachetti@ug.edu.pl) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

Rozliczanie praktyki zawodowej w roku akademickim 2021/2022 »

Termin rozliczania praktyki zawodowej studentów kierunku 

Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie>

w roku akademickim 2021/2022 do 31 grudnia

https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=2129

(dokumenty związane z rozliczeniem praktyk należy dołączyć w jednym pliku pdf)

OFERTA STAŻU PRACY - PRAKTYKI W JB SOLUTIONS »

Informacja nt. praktyk studenckich w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego »

 

Program praktyk CZRUG adresowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach pracy licencjackiej/magisterskie podejmują zagadnienia odnoszące się do zrównoważonego rozwoju lub znajdują się one w zakresie ich zainteresowań. 

Program staży składa się z: szkolenia w wymiarze 20% czasu stażu, przyglądanie się pracy ekspertów (job shadowing) - 20%, a w pozostałym wymiarze realizację zadań zgodnych z indywidualnym programem praktyki – 60%. Godziny i czas realizacji praktyk zależy od indywidualnych ustaleń kierownika Programu Stażowego CZRUG z praktykantem. 

Kandydaci zainteresowani stażem proszeni są o przesłanie na adres czrug@ug.edu.pl listu motywacyjnego przedstawiającego zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem (praca licencjacka, działalność w organizacjach społecznych, chęć związania przyszłej kariery zawodowej w obszarze SDG), w tytule maila praktyka studencka wraz z określeniem ilości godzin praktyk, które chciałby zrealizować w CZRUG. Praktyki będą realizowane od dnia 1.04.2021.  

Zakres praktyki: 

Program praktyk przewiduje szereg aktywności, które indywidualnie będą dopasowane do stażysty i związane będą z aktualnymi zadaniami i projektami prowadzonymi w Centrum. W ramach stażu student otrzyma zakres zadań z określonym godzinowo przydziałem dla ich wykonania. Centrum potwierdzi wykonanie praktyki zgodnie z wymaganiami regulaminowymi. 

Zakres zadań: Realizacja działań projektowych, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, organizacja i udział w realizacji wywiadów pogłębionych, przygotowywanie (redakcja, edycja) materiałów popularnonaukowych, współpraca w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych, przegląd doniesień prasowych, udział w szkoleniach i seminariach, opis aktywności: instytutów badawczych, agend politycznych i ekonomicznych działających w zakresie zrównoważonego rozwoju, udział w zespole przygotowującym raporty, realizacja projektów własnych związanych z zakresem działań CZRUG,  w tym organizacja dyskusji i spotkań.  

 

Wymagania: 

Dostęp do Internetu 

Podstawowa znajomość Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ 

Zdolność samodzielnej organizacji pracy 

Dokładność, rzetelność, spostrzegawczość 

Zapewniamy: 

Szkolenie  

Dostarczenie narzędzi niezbędnych do realizacji zadań 

Bieżąca opieka merytoryczna opiekuna praktyk 

Elastyczny czas pracy 

Zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich 

Możliwość zdobycia równocześnie doświadczenia w pracy badawczej i pracy z otoczeniem zewnętrznym (podmioty społeczne i gospodarcze współpracujące z CZRUG) 

Możliwość poznania pracy przy realizacji projektów naukowych i edukacyjnych. 

OFERTA PRAKTYKI, STAŻU, PPRACY W MR24 »

Firma przyjmie na praktykę, staż lub zatrudni na stałe

(możliwość pracy zdalnej)

studenta/studentkę kierunku Finanse i Rachunkowość

kontakt: a.rutkowska@mr24.pl

Asystent księgowego – stażysta »

Asystent księgowego - stażysta
Branża: Księgowość
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Stanowisko: Asystent księgowego - stażysta
Rodzaj pracy: Stała
Miejsce pracy: Gdynia

dane kontaktowe:
BALTIC FINANCE CONSULTANT Sp. z o.o. Sp. kom. 

E-mail: rekrutacja@bafico.pl
Miasto: 81-369 Gdynia
Tel./fax:(58) 688 83 20
Ulica: Derdowskiego 7

wymagania:
- Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
- Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność,
- Determinacja w realizacji celów, inicjatywa w działaniu,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Mile widziane minimum roczne doświadczenie w księgowości.


obowiązki:
- Samodzielne, rzetelne i terminowe prowadzenie spraw księgowych, pod nadzorem
doświadczonych pracowników działu księgowego.
- Zapewnienie prawidłowej komunikacji i przepływu informacji,
- Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego mających związek z zajmowanym stanowiskiem.

oferujemy:
- Możliwość poznania zintegrowanego systemu operacyjnego,
- Warunki do nauczenia się wprowadzania i księgowania dokumentów kosztowych;
- Weryfikacja kont rozrachunkowych,
- Czynny udział w zamknięciu poszczególnych okresów rozrachunkowych,
- Warunki do podnoszenia swoich kwalifikacji,
- Przyjaźnie nastawiony, pracowity zespół,
- Niezbędne narzędzia pracy,
- zatrudnienie po odbytym stażu.

opis dodatkowy:
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.)."
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji (list motywacyjny oraz cv ze zdjęciem)
na adres: rekrutacja@bafico.pl w tytule maila podając: Asystent księgowego - stażysta
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Stażysta ds. księgowości »