Strona główna » Studia
Studia
Informacje Prodziekana
Specjalności na Niestacjonarnych Studiach Licencjackich Wydziału Zarządzania UG od IV semestru (letniego) w roku akademickim 2019/2020 »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 27 grudnia 2019 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 • na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności:
  • 1 grupa studencka na specjalności: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
  • 1 grupa studencka na specjalności: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA
 • na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING
  • 1 grupa studencka na specjalności: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE
 • na kierunku Informatyka i ekonometria – zostanie uruchomiona jedna grupa studencka na specjalności: METODY ANALIZY DANYCH

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności. Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zajęcia wyrównawcze (dodatkowe) z Rachunkowości - dla st. I roku NMSU (II stopień) »

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na prośbę studentów I roku, którzy dostrzegają już na tym etapie kształcenia konieczność uzupełnienia wiedzy z zakresu Rachunkowości, decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosława Szredera, uruchomione zostały dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom podstawowej wiedzy z zakresu Rachunkowości (15 godzin) w semestrze zimowym bieżącego roku akadmickiego (2019/2020). Dodatkowe zajęcia będzie prowadziła Pani dr Anna Kamińska-Stańczak w następujących terminach:

 • 16.11 w godz. 11.30 – 16.45; sala 206 (6h);
 • 30.11 w godz. 11.30 – 15.00; sala 310 (4h);
 • 30.11 w godz. 15.15 – 16.45; sala 206 (2h);
 • 08.12 w godz. 15.15 – 17.45; sala 206 (3h).

Wszelke potencjalne zmiany terminu zajęć będą nanoszone na plan specjalnie w tym celu utworzonej grupy studenckiej o numerze: N41-00. Na prośbę Pani Doktor proszę zainteresowanych Studentów o kontakt mailowy z Prowadzącą (zarzaks@ug.edu.pl) w sprawie odbioru materiałów dydaktycznych na te zajęcia.

Z poważaniem

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dodatkowy termin zaliczenia - SOCJOLOGIA II sem. NSL »

Szanowni Państwo,

w uzgodnieniu z p. dr. Krzysztofem Ulanowskim pragnę poinformować Państwa, iż w dniu 15 października (wtorek) o godz. 15.00, na Wydziale Nauk Społecznych UG, w gabinecie S-542 odbędzie się poprawkowe zaliczenie WDW z przedmiotu SOCJOLOGIA. Pan Doktor wyraził zgodę, aby osoby, które nie uzyskały zaliczenia w semestrze II (w sesji podstawowej i poprawkowej) mogły przystąpić do ostatniego możliwego zaliczenia przedmiotu. Warunkiem jest lektura pozycji P. Berger: "Zaproszenie do socjologii".

Liczę, że wykorzystacie Państwo tę szansę i konstruktywnie pojawicie się w wyznaczonym terminie, aby dopełnić formalności i zaliczyć przedmiot. Życzę powodzenia!

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Specjalności na NSL - od semestru IV w roku akademickim 2018/2019 »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 14 listopada 2018 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności:
  • 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING
  • 1 grupa studencka na specjalności: MENEDŻER
    
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.

Studentów III semestru kierunku Informatyka i Ekonometria (NSL) – zapraszam na rozmowę ze mną w dniu 12 stycznia 2019 r., która odbędzie podczas zajęć z przedmiotu Podstawy zarządzania (w sali B-2 o godz. 16:00) – bardzo proszę o niezawodną obecność.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PRODZIEKANA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI

SPOTKANIE DOTYCZĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH ZALICZENIA PRAKTYK »

UWAGA STUDENCI II ROKU
SPOTKANIE DOTYCZĄCE
WYMOGÓW FORMALNYCH ZALICZENIA PRAKTYK

 

Kiedy?                            17 listopada  (sobota) - studia niestacjonarne

O której godzinie?          13.00 (w trakcie przerwy między zajęciami)

Gdzie?                             Aula WZ (Wydział Zarządzania)

O czym będzie mowa?
Jak przygotować dokumentację, aby zaliczyć praktyki na V semestrze studiów.

Prowadzący:                 Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz

Wybór SPECJALNOŚCI na III sem. studiów niestacjonarnych I stopnia (LICENCJAT) »

Szanowni Państwo,

Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjat) zobowiązani są do wyboru specjalności w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2018. W tym celu uruchomiona została platforma elektroniczna, odpowiednio dla kierunku:

Po zalogowaniu się Student zobligowany jest do określenia swoich preferencji, wskazując odpowiednią ocenę obok WSZYSTKICH wyświetlonych na danym kierunku specjalności. Student powinien wskazać swoje preferencje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalności, gdyż:

 1. nie każda specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli nie będzie się cieszyła powodzeniem wśród Studentów oraz wystarczającą (minimalną) liczbą kandydatów do jej utworzenia;
 2. średnia ocen Studenta może spowodować, że nie dostanie się on na specjalność, którą wskazał jako pierwszą wśród swoich preferencji, co może mieć miejsce w przypadku dużego zainteresowania daną specjalnością.

Decyzje o uruchomieniu danej specjalności oraz lista studentów, którzy się na nie zakwalifikują zostaną podane w I połowie grudnia 2018. Kryterium dostania się na preferowaną specjalność: średnia ocen z dotychczasowego kształcenia na WZR UG.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


PISMO PRODZIEKANA 


Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia - WYNIKI »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

decyzją Kolegium Dziekańskiego, uwzględniając: (1) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią, (2) określone preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo do 31 grudnia 2016 r., (2), a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe, uprzejmie informuję, iż:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności: 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING oraz 1 grupa na specjalności: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności: 2 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ, a także po 1 grupie na specjalnościach: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE oraz FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING;
 3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wymienione na wstępie trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie stosownych decyzji. Niestety wielu Studentów (w szczególności na Kierunku Zarządzanie) nie skorzystało z możliwości określenia swoich preferencji, czego konsekwencją było ich przyporządkowanie do danej specjalności wyłącznie w oparciu o średnią i liczebność grup.

POBIERZ WYNIKI PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI - plik PDF

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Administracja na Kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »

Uprzejmie informuję, iż administracja międzywydziałowym kierunkiem Podatki i Doradztwo Podatkowe, który realizowany jest przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od listopada 2016 r. odbywa się w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji:

Podatki i doradztwo podatkowe - studia I oraz II stopnia - pokój 2059 tel.: 58 523 28 92 - podatki@prawo.ug.edu.pl

Wszelkie sprawy administracyjne związane z realizacją zajęć na tym kierunku prosimy kierować bezpośrednio do p. Marleny Domblat (marlena.domblat@prawo.ug.edu.pl) bądź na ww. adres korespondecnyjny.

Bezpośredni link do dziekanatu Prawa i Administracji (PiDP):
http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat/podatki_i_doradztwo_podatkowe

---

dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

WYNIKI ZAPISÓW NA SEMINARIA ST. NIESTACJONARNE I STOPNIA - WYBÓR PROMOTORA-10.2018 »

Szanowni Państwo,

w dniu 6 października 2018 r. odbywają się pierwsze seminaria licencjackie dla studentów niestacjonarnych studiów I stopnia. 

WYNIKI ZAPISÓW

Inwestycje i nieruchomości:
dr Dariusz Trojanowski, dr Małgorzata Rymarzak

nr indeksu promotor
197155 Trojanowski
213444 Trojanowski
232161 Rymarzak
239898 Rymarzak
242647 Trojanowski
248522 Trojanowski
250120 Rymarzak
250121 Rymarzak
250139 Rymarzak
250150 Rymarzak
250155 Trojanowski
250159 Trojanowski
250160 Rymarzak
250165 Trojanowski
251091 Trojanowski
251092 Rymarzak
251102 Rymarzak
251103 Trojanowski
251104 Trojanowski

 

Bankowość i doradztwo finansowe:
dr Adam Barembruch, dr Paweł Galiński, dr Błażej Lepczyński

nr indeksu promotor
139422 Lepczynski
232822 Galinski
232827 Barembruch
234614 Galinski
236211 Galinski
236545 Galinski
240405 Galinski
240697 Galinski
242517 Barembruch
243584 Barembruch
247050 Galinski
249975 Galinski
249993 Galinski
249995 Lepczynski
250006 Barembruch
250009 Lepczynski
250011 Lepczynski
250018 Galinski
250045 Barembruch
250059 Lepczynski
250068 Lepczynski
250071 Barembruch
250072 Lepczynski
250087 Barembruch
250157 Barembruch

 

Finanse przedsiębiorstw i controlling:
dr Bartłomiej Gabriel, dr Magdalena Gostkowska – Drzewicka, dr Olga Martyniuk, dr Anna Siemionek

 

nr indeksu promotor
172819 Gostkowska
223652 Siemionek
229860 Gabriel
234956 Gostkowska
238384 Gabriel
239055 Gostkowska
240004 Martyniuk
242598 Gabriel
243395 Siemionek
247702 Martyniuk
248274 Gostkowska
248684 Siemionek
249319 Gabriel
249974 Martyniuk
249988 Martyniuk
250004 Gabriel
250012 Gabriel
250014 Gabriel
250019 Siemionek
250024 Siemionek
250029 Siemionek
250047 Gabriel
250062 Gostkowska
250063 Martyniuk
250070 Siemionek
250075 Gostkowska
250082 Martyniuk
250088 Martyniuk
250094 Siemionek
250099 Gostkowska
250103 Gostkowska
250106 Gabriel
250109 Gabriel
251138 Siemionek
251140 Martyniuk
251150 Gostkowska
251154 Gostkowska
251159 Martyniuk
251403 Siemionek
251406 Martyniuk

 

Rachunkowość:
dr Chalastra Michał, dr Kamińska-Stańczak Anna, dr Martyniuk Olga, dr Michalczyk Leszek, dr Stańczak-Strumiłło Kamila, dr Wiercińska Aleksandra

nr indeksu promotor
220471 Michalczyk
226280 Michalczyk
226300 Michalczyk
234541 Stanczak-S
235929 Chalastra
236044 Michalczyk
239280 Stanczak-S
240254 Michalczyk
240432 Chalastra
241583 Chalastra
242533 Michalczyk
243870 Michalczyk
244454 Martyniuk
248267 Martyniuk
248681 Chalastra
249976 Chalastra
249979 Stanczak-S
249980 Martyniuk
249981 Wiercinska
249982 Stanczak-S
249983 Wiercinska
249984 Kaminska-S
249985 Chalastra
249987 Wiercinska
249990 Kaminska-S
249991 Wiercinska
249996 Wiercinska
250000 Wiercinska
250002 Martyniuk
250005 Michalczyk
250007 Wiercinska
250013 Wiercinska
250015 Chalastra
250021 Michalczyk
250022 Michalczyk
250025 Chalastra
250026 Wiercinska
250035 Wiercinska
250036 Wiercinska
250037 Kaminska-S
250040 Kaminska-S
250042 Michalczyk
250044 Stanczak-S
250048 Kaminska-S
250049 Stanczak-S
250050 Kaminska-S
250051 Wiercinska
250054 Stanczak-S
250055 Wiercinska
250056 Kaminska-S
250057 Chalastra
250061 Wiercinska
250065 Wiercinska
250067 Michalczyk
250073 Michalczyk
250074 Kaminska-S
250077 Stanczak-S
250080 Martyniuk
250081 Chalastra
250083 Stanczak-S
250084 Martyniuk
250085 Kaminska-S
250089 Wiercinska
250090 Martyniuk
250091 Michalczyk
250095 Kaminska-S
250096 Wiercinska
250101 Chalastra
250104 Kaminska-S
250107 Wiercinska
250110 Michalczyk
250112 Martyniuk
250114 Stanczak-S
251139 Wiercinska
251144 Martyniuk
251145 Martyniuk
251146 Michalczyk
251147 Michalczyk
251151 Michalczyk
251153 Michalczyk
251158 Michalczyk
251160 Martyniuk
251402 Wiercinska
251407 Stanczak-S

Informatyka ekonomiczna:
dr Monika Woźniak


Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Specjalności na Niestacjonarnych Studiach Licencjackich Wydziału Zarządzania UG od IV semestru (letniego) w roku akademickim 2017/2018 »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 1 grudnia 2017 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostanie uruchomiona w bieżącym roku akademickim jedna specjalność: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
   
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ,
  • 1 grupa studencka na specjalności: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE,
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.
 3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Decyzje o specjalnościach >>> PLIK DO POBRANIA


 

Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia - WAŻNE (termin do 1 grudnia 2017) »

Szanowni Państwo,

Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjat) zobowiązani są do wyboru specjalności w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2017. W tym celu uruchomiona została platforma elektroniczna, odpowiednio dla kierunku:

UWAGA:
Po zalogowaniu się Student zobligowany jest do określenia swoich preferencji, wskazując odpowiednią ocenę obok WSZYSTKICH wyświetlonych na danym kierunku specjalności. Student powinien wskazać swoje preferencje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalności, gdyż:

 1. nie każda specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli nie będzie się cieszyła powodzeniem wśród Studentów i wystarczającą minimalną liczbą kandydatów do jej utworzenia;
 2. średnia ocen Studenta może spowodować, że nie dostanie się na specjalność, którą wskazał jako pierwszą wśród swoich preferencji, co wystąpić może w przypadku dużego zainteresowania daną specjalnością.

Decyzja o uruchomieniu danej specjalności oraz lista studentów – zostaną podane w II połowie grudnia 2017.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dodatkowy termin zaliczenia - Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów / gr. 371-372 NSL »

Szanowni Studenci z gr. 371-372 NSL,

uprzejmie informuję, iż w uzgodnieniu z Panem dr Cyrylem Kotylą - ostatni (dodatkowy) możliwy termin zaliczenia przedmiotu: BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTÓW odbędzie się w dniu: 16 września br. (sobota) w godz. 9:45-10:45 w sali C-6 (Centrum Dydaktyczne).

Informuję jednocześnie, iż jest to DODATKOWY i ostatni termin rozliczenia ww. przedmiotu, który zgodził się na moją prośbę przeprowadzić Pan Doktor, co bardzo proszę wziąć pod uwagę przygotowując się do zaliczenia.

Z wyrazami szacunku

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dodatkowe zaliczenie z przedmiotu: NADZÓR KORPORACYJNY »

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w uzgodnieniu z Panią Prof. dr. hab. M. Jerzemowską - ostatni możliwy termin zaliczenia przedmiotu: NADZÓR KORPORACYJNY, zarówno przez Studentów studiów niestacjonarnych, jak również studiów stacjonarnych, odbędzie się w dniu: 25 marca (sobota). o godz. 13:00 w Auli WZR UG.

Informuję jednocześnie, iż jest to DODATKOWY i ostatni termin rozliczenia ww. przedmiotu, który zgodziła się przeprowadzić Pani Profesor, co bardzo proszę wziąć pod uwagę przygotowując się do zaliczenia.

Z wyrazami szacunku

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dziekanat nieczynny - sobota 11 lutego 2017 »

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w dniu 11 lutego (sobota), z uwagi na brak zjazdu zarówno dla Studentów I jak również II stopnia – dziekanat studiów niestacjonarnych jest zamknięty.

Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą elektroniczną na odpowiedni adres mailowy:

 1. Pani Iwona Nadolska (iwona.nadolska@ug.edu.pl) – Informatyka I oraz II stopień; FiR I stopień I rok i BiDF; FiR II stopień BiDF oraz BR,
 2. Pani Danuta Halikowska (danuta.halikowska@ug.edu.pl) – Zarządzanie I oraz II stopień, Menedżer, FiR I oraz II stopień FPiC oraz FiR I rok I stopień,
 3. Pani mgr Beata Kędzierska (beata.kedzierska@ug.edu.pl) – FiR I stopień Rachunkowość; FiR II stopień Rachunkowość
 4. Pani Małgorzata Liebrecht (malgorzata.liebrecht@ug.edu.pl) – Zarządzanie I oraz II stopień specjalności: IiN, ZRP, Marketing; FiR I stopień.

Jednocześnie informuję, iż w dniach roboczych dziekanat st. niestacjonarnych jest otwarty zgodnie z podanymi godzinami pracy.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański