Strona główna » Studia
Studia
Praca dyplomowa

Pracę dyplomową należy przesłać za pomocą odpowiedniego modułu znajdującego się na stronie https://studentwzr.ug.edu.pl

 

Wzór strony tytułowej - [dokumet PDF]


Pytania na egzamin licencjacki obowiązujące od roku ak. 2023/2024

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla studentów na temat prac dyplomowych, które będą bronione w sesji letniej 2024r.:

INSTRUKCJA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC LICENCJACKICH

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:


1. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego.
2. Rozliczenie się z Uczelnią na 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej:

 

 

Biblioteka

- należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować zadłużenie finansowe wobec biblioteki (np. za nieterminowy zwrot książek)

Administracja domu studenckiego


lub Dział Domów Studenckich*

- należy uregulować wszelkie zaległości, w tym opłaty za zamieszkiwanie w domu studenckim

*dotyczy studentów zamieszkujących w domu studenckim w czasie studiów

Opłaty

- należy uregulować wszelkie zaległości w opłatach studenckich
- absolwenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 nie uiszczają opłaty za wydanie dyplomu.

UWAGA: w/w dokumenty są przygotowywane w języku polskim, ale na wniosek studenta jeden odpis może być wystawiony w języku obcym

Odpis dyplomu w języku angielskim

- należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) skan lub zdjęcie wniosku o wystawienie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Dokument należy przesłać do dnia obrony.


Nie jest wymagane składanie karty obiegowej w dziekanacie.