Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Katedra Ekonometrii »

Konsultacje dr hab. Anny Zamojskiej, prof. UG odbywają się stacjonarnie, w pokoju 111 według terminów podanych na stronie. Wszystkie pozostałe konsultacje pracowników Katedy Ekonometrii odbywają się online za pośrednictwem MS TEAMS.

Katedra Statystyki »

Konsultacje prof. dr hab. Mirosława Szredera odbywają się stacjonarnie, w pokoju 100 według terminów podanych na stronie. Wszystkie pozostałe konsultacje pracowników Katedy Statystyki odbywają się online za pośrednictwem MS TEAMS.

Konferencja dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH »

ZAPRASZAMY na DRUGĄ edycję Konferencji dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH

- Wystąpienie Młodego Naukowca 20-22.11.2020.

http://www.creativetime.pl/ntwbn2020.html

 

UWAGA: Konferencja organizowana jest za pośrednictwem INTERNETU.

 

Niski koszt / nawet trzy referaty / nowe wyzwanie / doskonalenie wystąpień.

 

Po SUKCESIE pierwszej edycji konferencji, którą zorganizowaliśmy w tym roku za pośrednictwem INTERNETU, przyszedł czas na drugą edycję....Zapraszamy MŁODYCH NAUKOWCÓW.

 

Organizator:

CREATIVETIME,

www.creativetime.pl

konferencja@creativetime.pl

---------------------------------------

 

Z wyrazami szacunku

Dr inż. Marcin Kuczera

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora »

IX edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego »

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa IX edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony do dnia 15 października 2020 r., a termin uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody oraz wyróżnienia - do dnia 15 grudnia 2020 r. Umożliwiono także dokonywanie zgłoszeń na Konkurs za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W IX edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.   

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 15 października 2020 r.

W załączeniu przekazujemy plakat informujący o Konkursie.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=68905&p_id=18

Zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o Konkursie wśród Państwa społeczności naukowych.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

--
Paweł Panicz
Starszy Referent

Departament Komunikacji Społecznej
tel. +48 222625683
pawel.panicz@knf.gov.pl
 
 
     Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Polish Financial Supervision Authority
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
tel. +48 222625000, knf@knf.gov.pl

www.knf.gov.pl

 

STUDIA DOKTORANCKIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 »


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. od roku akademockiego 2019/2020 nie będa prowadzone studia doktoranckie. W ich miejsce zostały powołane:

Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości"

SEKRETARIAT STUDIÓW:

 

Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
 

Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 
tel.: +48 58 523 14 32 e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl