Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Tematyka

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty nadzoru korporacyjnego i finansów,
 2. Organy spółek jako ogniwa nadzoru korporacyjnego,
 3. Struktura własności i jej zmiany oraz prawa akcjonariuszy,
 4. Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej,
 5. Nadzór korporacyjny i jego wpływ na wartość firm,
 6. Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego,
 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 8. Relacje między rynkiem kapitałowym a nadzorem korporacyjnym,
 9. Problematyka zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 10. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 11. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa,
 12. Problemy rewizji finansowej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,
 13. Problematyka upadłości przedsiębiorstw.