Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Wymogi dotyczące publikacji

Do 15 lutego 2017 r. prosimy o przesłanie referatu w języku polskim lub angielskim na adres cgf@ug.edu.pl. Objętość referatu powinna mieścić się w przedziale 8-15 stron i być zgodna z jednym z dwóch wzorców dostępnych poniżej (w zależności od rodzaju docelowej publikacji). Ze względu na wydłużoną procedurę recenzji (double-blind) bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie terminów i wymogów edytorskich.

Możliwości publikacji referowanych artykułów są następujące:

1. referaty w jęz. polskim lub angielskim - w czasopiśmie Zarządzanie i Finanse (dawniej: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG) - 10 pkt MNiSW, część B wykazu czasopism naukowych MNiSW, indeksowane przez BazEkon, CEJSH, IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

2. referaty wyłącznie w jęz. angielskim - w Springer Proceedings in Business and Economics (http://www.springer.com/series/11960)

Warunki publikacji artykułu:

  • uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji,
  • dostarczenie przez autorów oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz deklaracji wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu,
  • spełnienie wymogów redakcyjnych, w tym językowych, zwłaszcza w wypadku artykułów anglojęzycznych

Wzorzec edytorski czasopisma Zarządzanie i Finanse do pobrania tutaj.

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do pobrania tutaj.

Deklaracja wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu do pobrania tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wymogów redakcji czasopisma Zarządzanie i Finanse można znaleźć pod adresem:
http://zif.wzr.ug.edu.pl/?temat=pl_wymogi_dla_autorow

Wzorzec edytorski publikacji w Springer Proceedings in Business and Economics do pobrania: /finprzed/upload/files/Template_Article_Proceedings_Springer%281%29.docx