Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  Program konferencji Nadzór Korporacyjny i Finanse 2017, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
  Hotel Novotel Marina, Gdańsk, ul. Jelitkowska 20   
     
  Środa 20.10.2017  
  Przyjazd uczestników, zakwaterowanie i kolacja w hotelu (od 19:00 do 20:00)  
20:00 Wieczorny spacer w Sopocie - wyjście dla chętnych o godz. 20:00  
     
  Czwartek 19.10.2017  
8:30-9:00 Rejestracja uczestników  
9:00-11:15 Otwarcie konferencji i Sesja I, prowadzenie: Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek (Sala Marina) 
  Prof. SGH dr hab. Agata Adamska, Dr hab. Leszek  Bohdanowicz, Dr Gad Jacek Implementacja zmian prawa dotyczących funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach publicznych w Polsce
  Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz,  Kodeksy dobrych praktyk jako konstrukcje społeczne
  Prof. SGH dr hab. Maria  Aluchna, Dr hab. Igor Postuła  Formalna władza organizacyjna w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Prof. zw. dr hab. Leszek  Kozioł, Mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad Kontrakt menadżerski jako efektywne narzędzie nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych
  Prof. zw. dr hab. Stanisław  Rudolf Udział przedstawicieli załogi w nadzorze korporacyjnym. Tendencje zmian
11:15-11:30 Przerwa na kawę  
11:30-13:15 Sesja II, prowadzenie: Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz (Sala Marina)   
  Dr hab. inż.  Iwona Otola, Dr inż. Marlena Grabowska Struktura własności korporacyjnej a płynność obrotu akcjami 
  Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek Ład akademicki a nadzór korporacyjny
  Dr inż. Kazimierz  Barwacz Funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych o statusie podmiotów wewnętrznych
  Dr Agata Wieczorek Ocena wybranych standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – analiza porównawcza
  Dr Małgorzata Siemionek-Ruskań Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania szwedzkim miastem
13:30-14:30 Obiad (restauracja hotelowa)  
15:00-17:00 Sesja III, prowadzenie: Prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf (Sala Marina) / Session III, chair: Prof. Stanisław Rudolf
  Prof. Kevin Campbell The Politics of UK Corporate Governance Reform
  Prof. SGH dr hab. Maria  Aluchna, Prof. ALK dr hab. Izabela  Koładkiewicz Best Practices of Corporate Governance. The Board Perspective
  Dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka, dr Ewa Majerowska Determinants of Corporate Dividend Policy in Polish Construction Companies: A Panel Data Approach
  Prof. ALK dr hab. Izabela  Koładkiewicz, Mgr Małgorzata  Kuczara, Dr Michał Zdziarski Komitet strategii w radzie nadzorczej. Przegląd polskich doświadczeń
  Dr Agnieszka Hajduk Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w świetle statystycznej analizy parametrycznej
20:00-23:00 Uroczysta kolacja w hotelu (Sala Marina)   
     
  Piątek 20.10.2017  
9:00-11:00 Sesja IV, prowadzenie: Prof. zw. dr hab. Leszek  Kozioł (Sala Gdańska)  
  Prof. UE dr hab. Adam Samborski Problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych. Rola depozytariusza
  Dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska Polityka zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w spółkach w Polsce 
  Dr inż. Dominika Hadro, Dr Marek Pauka Techniki impression managernent w raportach finansowych
  Dr Robert  Zajkowski Cele strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych a wybrane determinanty polityki dywidendy
  Dr Łukasz Żabski Rotacja w składach organów spółek komunalnych
11:00-11:15 Przerwa na kawę   
11:15-12:45 Sesja V, prowadzenie: Prof. UE dr hab. Adam Samborski, zakończenie konferencji (Sala Gdańska)
  Mgr Anna  Krzysztofek Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index
  Mgr Emilia  Klepczarek Nadzór korporacyjny a stabilność banków publicznych w Polsce - wstępne wyniki badań
  Mgr Kamil Adam Mieszkowski Rola wierzycieli w ładzie korporacyjnym spółki w upadłości 
  Mgr Krzysztof Krzywdziński Czy spólki z udziałem Skarbu Państwa dbaja o intersy akcjonariuszy mniejszościowych? Przykład sektora elektroenergetycznego
  Mgr Mateusz  Kabut Niezależność członków rad nadzorczych w dokumentach spółek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
12:45-13:45 Obiad (restauracja hotelowa)  
14:00 Wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku