Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Konferencja ta jest kolejną z cyklu spotkań teoretyków i praktyków mających w swym obszarze zainteresowań różne aspekty nadzoru korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu dorobku naukowego ośrodków akademickich z Polski i współpracujących z nami partnerów zagranicznych oraz wymiana poglądów między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty nadzoru korporacyjnego i finansów
 2. Organy spółek jako ogniwa nadzoru korporacyjnego
 3. Struktura własności i jej zmiany oraz prawa akcjonariuszy
 4. Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej
 5. Nadzór korporacyjny i jego wpływ na wartość firm
 6. Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego
 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 8. Relacje między rynkiem kapitałowym a nadzorem korporacyjnym
 9. Problematyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
 10. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 11. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa
 12. Problemy rewizji finansowej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem
 13. Problematyka upadłości przedsiębiorstw