Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Publikacje

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim planujemy opublikować w czasopiśmie „Studia Prawno-Ekonomiczne”, które znajduje się w  wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie 20 punktów).  

Wskazówki wydawnicze: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/guidelines

 

Do 30 września 2019 r. prosimy o przesłanie referatu w języku polskim lub angielskim. Formularz zgłoszenia, program, wymogi edytorskie referatów, możliwości ich publikacji oraz inne ważne informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie konferencji: http://wzr.ug.edu.pl/finprzed/index.php?str=722