Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Program konferencji

Ramowy program 


Miejsce: Wydział Zarządzania UG w Sopocie (sala Rady Wydziału B-22)


7.09.2019 poniedziałek 

19.00

Kolacja w Hotelu Focus Premium Sopot


 8.09.2019 wtorek 

Wydział Zarządzania UG w Sopocie (sala Rady Wydziału B-22)

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00

Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Zarządzania 
Pana Prof. dr. hab. Mirosława Szredera

 

 

10.15-11.45

Obrady cz. I (Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Urbanek)

Prof. dr hab. Czesław Mesjasz

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jako źródło nierówności wynagrodzeń

Prof. dr hab. Adam Samborski

Ochrona praw wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. w świetle teorii agencji

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Próba harmonizacji ustawodawstwa UE dotyczącego przedstawicielstwa załogi w nadzorze korporacyjnym

Prof. dr hab. Igor Postuła

Model regulacyjny niezależności członków rad nadzorczych

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.30

Obrady cz. II (Przewodniczący: Prof. dr hab. Czesław Mesjasz)

Prof. dr hab. Piotr Urbanek

Rankingi jako standard ładu akademickiego i ładu korporacyjnego

Prof. dr hab. Leszek Bohdanowicz

Założyciele spółek a zawodowi menedżerowie - czy status prezesa zarządu chroni go przed zwolnieniem?

dr Agata Wieczorek

Przekształcenia własnościowe w gospodarce postsocjalistycznej - jakie instytucje mają znaczenie? Dowody z polskiego sektora bankowego

dr Dominika Bosek-Rak

Inwestorzy instytucjonalni a wartość rynkowa spółek giełdowych w Polsce

dr Kazimierz Barwacz

Zastosowanie karty wyników jako narzędzia nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych – retrospektywna analiza przypadku

13.30-14.15

Obiad

15.00

Zbiórka pod hotelem Focus Premium Sopot 

16.00

Wycieczka statkiem zakończona kolacją w centrum Gdańska (prosimy o zabranie ciepłych ubrań i uwzględnienie możliwości odwołania rejsu statkiem w razie złej pogody)

18.00 Kolacja (możliwość powrotu taksówką do Sopotu)

9.09.2019 środa

9.10. środa

Wydział Zarządzania UG w Sopocie (sala Rady Wydziału B-22)

 

 

10.00-10.30

Obrady i dyskusja. Perspektywy badań i współpracy 
(Przewodniczący: Prof. dr hab. Adam Samborski)

10.30-11.00

 

Prof. dr hab. Bartłomiej Gliniecki

 

Prosta spółka akcyjna (PSA)

11.30-12.00

Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

 

12.00

Obiad