Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Opłaty konferencyjne

- 1 100 zł - pełen udział w konferencji
- 650 zł - zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji
- 650 zł - udział w konferencji bez publikacji referatu
Powyższe opłaty nie obejmują noclegów.

Konto Uniwersytetu Gdańskiego:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk ul. Kołobrzeska 43
tytułem: k-207, [Imię i Nazwisko uczestnika] [Opłata konferencyjna lub opłata za publikację]